Mešovito osiguranje života

PREDNOSTI DDOR MEŠOVITOG OSIGURANJA ŽIVOTA:

 • štedite, a istovremeno ste osigurani na punu sumu – izuzetan oblik štednje i osiguranja života tokom celog perioda trajanja ugovora;
 • mogućnost uzimanja pozajmice u vidu predujma, uz zadržavanje pokrića;
 • mogućnost zaključenja dopunskog osiguranja, koje Vam pruža dodatnu finansijsku podršku u momentu kada Vam je to najpotrebnije.
Mešovito osiguranje života

 

Dopunska osiguranja za dodatnu sigurnost:

  • osiguranje od 10 teških bolesti* (kancer, srčani udar, moždani udar, by-pass operacija koronarnih arterija, otkazivanje rada bubrega, transplantacija vitalnog organa, paraliza, slepilo, bakterijski meningitis i operacija aorte). Ovim dopunskim osiguranjem imaćete sigurnost da, za slučaj da se za tim ukaže potreba, efikasno otpočnete borbu protiv čestih i izlečivih bolesti, jer će Vam finansijska sredstva za lečenje biti nadohvat ruke, u pravom trenutku.

*Ako se u toku trajanja osiguranja po prvi put dijagnostifikuje neka od navedenih bolesti, osiguravač isplaćuje za to ugovorenu osiguranu sumu.

 • osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (smrt usled nezgode, invaliditet, troškovi lečenja, dnevna naknada). Ovim dopunskim osiguranjem DDOR će Vam obezbediti finansijska sredstva u slučaju nezgode i omogućiti Vam da ne brinete o trenutnom povećanju troškova a smanjenju prihoda. U slučaju nesreće isplaćuje se osigurana suma za slučaj smrti ili suma srazmerna procentu utvrđenog invaliditeta u odnosu na osiguranu sumu za invaliditet, ugovorena dnevna naknada ili refundacija određenih troškova lečenja.
Mešovito osiguranje života

Uslovi osiguranja:

 • mešovito osiguranje života mogu da zaključe sve osobe od 14 do 70 godina starosti, a osiguranje može da važi do 75. godine života
 • minimalno trajanje osiguranja je 5 godina, a maksimalno 25 godina
 • plaćanje premije se može ugovoriti kao:
  • mesečno
  • kvartalno
  • polugodišnje
  • godišnje ili
  • jednokratno
 • visinu premije i period trajanja osiguranja klijent bira sam, u skladu sa sopstvenim potrebama i mogućnostima.
 • osiguranje je moguće zaključiti kao dinarsko ili devizno.
Mešovito osiguranje života

Primer: Mešovito osiguranje života

 

Muškarac

Žena

Pristupna starost

35 godina

35 godina

Trajanje osiguranja

25 godina

25 godina

Mesečna premija za osiguranje

50 evra

50 evra

Osigurana suma za doživljenje i smrt

16.401 evra

16.995 evra

 

+ DOBIT*
* Po uslovima osiguranja

Primer: Dopunsko osiguranje za slučaj nezgode

Mesečna premija 5 evra

Osigurana suma za slučaj smrti usled nezgode 15.000 evra

Osigurana suma za slučaj invaliditeta 30.000 evra

Primer: Dopunsko osiguranje za slučaj težih bolesti

 

Muškarac

Žena

Pristupna starost

35 godina

35 godina

Trajanje osiguranja

20 godina

20 godina

Mesečna premija za osiguranje

4,90 evra

4,10 evra

Osigurana suma za slučaj težih bolesti

10.000 evra

10.000 evra

*Kompanija „DDOR Novi Sad“ a.d.o. deo je Gruppo Assicurativo Unipol, druge najveće osiguravajuće grupacije u Italiji.