Novi paketi individualnog osiguranja od nezgode

Aktivnim osluškivanjem potreba tržišta i konstantnim radom na unapređenju postojeće ponude na tržištu osiguranja, DDOR osiguranje je pripremilo nove pakete INDIVIDUALNOG OSIGURANJA OD NEZGODE kojima se obezbeđuje finansijska zaštita usled nepredviđenih događaja koji za posledicu mogu imati fatalan ishod, trajni invaliditet ili narušeno zdravlje koje zahteva lekarsku intervenciju. Individualno osiguranje od nezgode moguće ugovoriti kao[…]

Da li zaista postoji „POST COVID-19 SINDROM“ i kako se manifestuje?

Prema ažuriranim podacima, sa kraja decembra, infekcija Sars-CoV-2 pogodila je oko 1,5 miliona ljudi u Italiji, od početka pandemije do danas. Broj pacijenata koji su ozdravili premašuje 600.000: reč je o populaciji koja se razlikuje prema polu, starosti i mnogim drugim faktorima, poput prisustva drugih bolesti i, pre svega, težini simptoma kojima se manifestovao koronavirus.[…]

Higijena i Covid – 19

Šta je higijena? Higijena je zajednički pojam za sve što radite a što smanjuje Vaš kontakt sa patogenima, poput bakterija i virusa (poput SARS-CoV-2). To uključuje pranje ruku, tuširanje i održavanje životnog i radnog prostora čistim. Ponekad ga je potrebno i dezinfikovati nakon čišćenja. Šta je dezinfekcija? Dezinfekcija ubija patogene (mikroorganizme poput virusa, gljivica, bakterija[…]

Insulinska rezistencija i ishrana

Svakodnevno Vaše telo koristi hormon zvan insulin da Vaše obroke pretvori u energiju. Ponekad se ovaj proces može prekinuti i prouzrokovati rezistenciju na insulin, što dovodi do povišenog nivoa glukoze i potencijalno predijabetesa ili dijabetesa tipa 2. Ispod je pregled insulinske rezistencije, kako određeni faktori životnog stila poput ishrane, vežbanja i težine mogu uticati na[…]