Aktivacija vaučera

Vaucer-01

  Ime i prezime

  Adresa

  Mesto

  Datum rođenja

  Telefon

  Vaša e-pošta (obavezno)

  Vaučer kod: (obavezno)

  captcha

  Potvrđujem da dajem pristanak da Akcionarsko društvo za osiguranje “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad, prikuplja, obrađuje, koristi i čuva podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o licnosti. Takođe, saglasan sam da se podaci o ličnosti čine dostupnim fizičkim ili pravnim licima, odnosno organima vlasti, koja po zakonu ili prirodi posla moraju imati pristup tim podacima, odnosno kojima “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad na osnovu zakona ili ugovora poverava odreene poslove u vezi sa obradom. Upoznat sam sa svrhom prikupljanja, načinom korišcenja i obrade podataka o ličnosti, pravom na uvid u podatke i kopiju istih, pravom na opoziv datog pristanka kao i pravima u slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti.