DDOR – Osiguranje uređaja

Kasko osiguranje
Poštovani klijenti,
DDOR osiguranje je, razumejući vaše potrebe, pripremio za vas posebnu ponudu za osiguranje električnih uređaja u domaćinstvu, kupljenih u GIGATRON-u d.o.o. Beograd. Podrazumevani su uređaji kategorije bele tehnike, braon, sive ili prenosne tehnike. Polisu ovog osiguranja možete da ugovorite i potpišete je prilikom plaćanja novokupljenog uređaja.

JEDINO U PRODAVNICAMA GIGATRON-a,
MOŽETE DA OBEZBEDITE DDOR OSIGURAVAJUĆE POKRIĆE ELEKTRIČNIH UREĐAJA

Većini nas nije lako da odvoji novac za nabavljanje novih aparata u domaćinstvu i svakome je stalo da oni rade što duže. Nepredviđenih kvarova uvek ima i često se dogode kada nam istekne proizvođačka garancija.
DDOR osiguranje za vaše nove kućne aparate obezbeđuje sledeće:
Kasko osiguranje

-Osiguranje od slučajne štete, razbojništva/krađe – pokriće A:
Ovo osiguranje vam pokriva slučajnu štetu, nastalu na uređaju usled: isticanja ili curenja tečnosti, loma uređaja usled pada, usled nenamerne pogrešne upotrebe, usled kratkog spoja, usled elektromagnetnih promena i previsokog napona, štete posredno ili neposredno izazvane udarom groma, usled delovanja pritiska, štete izazvane vatrom, dimom, eksplozijom, oštećenje prilikom spasavanja usled požara.

-Osiguranje produžene garancije nakon isteka proizvođačke garancije – pokriće B:
Osiguranje obezbeđujemo samo ukoliko oštećenje ili uništenje uređaja nastupi po isteku zakonskog ili dodatnog (neobaveznog) garantnog roka proizvođača za grešku u izradi, materijalu, proračunu, servisiranju odnosno montaži i/ili uništenje pokriveno u toku garantnog roka, ili ne iznad ugovorene sume osiguranja:

Za svaki pojedinačni uređaj, osiguravajuće pokriće možete da ugovorite sa ukupnim trajanjem od 48 meseci.

U zavisnosti od vrste električnog uređaja, svako pojedinačno pokriće maksimalno može da važi 2 godine.

Detalje osiguravajućih pokrića možete pogledati u “Posebnim uslovima“.

Napominjemo da bi vam osiguranje bilo važeće, proizvod mora da bude kupljen nov, sa važećom garancijom proizvođača i da se koristi u skladu sa uputstvima koje je proizvođač naveo.

Suma osiguranja za belu tehniku, braon i sivu tehniku odgovara prodajnoj ceni uređaja, s tim da ne može biti viša od 300.000,00 RSD, a za prenosne uređaje do 120.000,00 RSD.

NAPRAVITE PRAVI IZBOR UZ VAŠE DDOR OSIGURANJE

Polisu osiguranja za vaše uređaje možete kupiti u svim Gigatron prodajnim objektima.