DDOR Novi Sad osiguranje

[paket naslov=“ZA POJEDINCA“ slika=“2013/04/1.jpg“ boja=“bebiplava“ link=“/stanovnistvo/za-pojedinca/“]
[paket naslov=“ZA PORODICU“ slika=“2013/04/2.jpg“ boja=“plava“ link=“/stanovnistvo/za-porodicu/“]
[paket naslov=“ZA VOZAČE“ slika=“2013/04/3.jpg“ boja=“tamnoplava“ link=“/stanovnistvo/za-vozace/“ treci=“da“]

[paket naslov=“ZA PENZIONERE“ slika=“2013/04/4.jpg“ boja=“siva“ link=“/stanovnistvo/za-seniore/“]
[paket naslov=“ZA PUTNIKE I TURISTE“ slika=“2013/04/5.jpg“ boja=“neboplava“ link=“/stanovnistvo/za-putnike-i-turiste/“]
[paket naslov=“ZA PREDUZETNIKE“ slika=“2013/04/6.jpg“ boja=“ljubicasta“ link=“/stanovnistvo/za-preduzetnike/“ treci=“da“]

[paket naslov=“ZA POLJOPRIVREDNIKE“ slika=“2013/04/7.jpg“ boja=“zelena“ link=“/stanovnistvo/za-poljoprivrednike/“]
[paket naslov=“ZA VLASNIKE IMOVINE“ slika=“2013/04/8.jpg“ boja=“crvena“ link=“/stanovnistvo/za-vlasnike-imovine/“]
[paket naslov=“SPECIJALNE PONUDE“ slika=“2013/04/10.jpg“ boja=“narandzasta“ link=“/stanovnistvo/specijalne-ponude/“ treci=“da“]