INFORMACIJE ZA UGOVARAČA

INFORMACIJE ZA UGOVARAČA OSIGURANJA

Akcionarsko društvo za osiguranje “DDOR Novi Sad” Novi Sad, kao osiguravač, daje obaveštenja pre zaključenja ugovora o osiguranju, u skladu sa odredbama čl. 82-84 Zakona o osiguranju:

ŽIVOTNA OSIGURANJA

Informacije za ugovarača osiguranja – Osiguranje života
Prilog 1 Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja
Prilog 2. Osiguranje života za slučaj doživljenja
Prilog 3. Osiguranje života za slučaj smrti korisnika kredita
Prilog 4. Osiguranja života za slučaj smrti
Prilog 5. VIP osiguranje života za slučaj smrti
Prilog 6. Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)
Prilog 7. Dopunsko osiguranje od težih bolesti
Prilog 8. Dopunski paket osiguranja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)
Prilog 9. Dopunsko osiguranje od potpunog i stalnog invaliditeta
Prilog 10. Osiguranje zivota za slucaj dozivljenja sa jednokratnom uplatom premije
– Prilog 11. Osiguranje zivota za slucaj smrti korisnika kredita sa opadajućim osiguranim sumama– Informacija za ugovarača osiguranja pre zaključenja ugovora – Savez penzionera Vojvodine

– Informacija za ugovarača osiguranja pre zaključenja ugovora – Smrt usled bolesti
– Informacija za ugovarača osiguranja za vreme važenja ugovora o osiguranju – Smrt usled bolesti
– Informacija za ugovarača osiguranja pre zaključenja ugovora – Centralna SrbijaNEŽIVOTNA OSIGURANJA

Opšte informacije

  • OSIGURANJE IMOVINE

Osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti (civil i industrija)
Osiguranje od prekida rada usled požara i nekih drugih opasnosti
Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti
Osiguranje imovine
Osiguranje imovine od opasnosti zemljotresa
Osiguranje objekata i opreme u montaži
Osiguranje objekata u izgradnji od svih rizika
Osiguranje od provalne krađe i razbojništva
Osiguranje odgovornosti iz delatnosti
Osiguranje od odgovornosti za proizvod
Osiguranje pokretne tehnike
Osiguranje Pomoć u kući
Kućna pomoć i nega penzionera
Osiguranje preko Infostana
Osiguranje profesionalne odgovornosti advokata
Osiguranje proizvodnih delatnosti
Osiguranje stakla od loma
Osiguranje stvari domaćinstva
Osiguranje uslužnih delatnosti
Osiguranje imovine i prekida rada od svih rizika
Osiguranje objekata u izgradnji
Osiguranje objekata u montaži od svih rizika
Kombinovano osiguranje elektronskih računara procesora i sličnih uređaja
Osiguranje imovine elektroprivrednih preduzeća
Osiguranje „Moja Kućica“

  • OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA, KASKO OSIGURANJE

Obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima
Osiguranje Pomoć na putu
Osiguranje vozila od loma
Kasko osiguranje motornih i šinskih vozila
Paketi uz osiguranje od auto-odgovornosti i Mini Kasko

  • OSIGURANJE OD NEZGODE, DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,
    PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dopunsko zdravstveno osiguranje za hirurške intervencije
Dopunsko zdravstveno osiguranje za pakete hirurških intervencija
Dopunsko zdravstveno osiguranje za teže bolesti
Osiguranje lica od posledica nezgode
Paket PZO Europ Assistance
Paket PZO sa asistencijom
Kućna pomoć i nega penzionera

  • OSIGURANJE POLJOPRIVREDE

Osiguranje useva i plodova
Osiguranje životinja

  • OSIGURANJE TRANSPORTA I KREDITA

Osiguranje transporta i kredita
Osiguranje  garancije putovanja

  • INFORMACIJE ZA KLIJENTE UNICREDIT BANKE
MONDIAL paket asistencija za penzionere
MONDIAL paket asistencija za studente
Nemogućnost naplate potraživanja

  • INFORMACIJE ZA KORISNIKE PLATNE SUPER KARTICE
SIGURNA OTPLATA

OSIGURANJA ZAKLJUČENA PUTEM INTERNETA

Paket putnog zdravstvenog osiguranja – putem Interneta
Osiguranje Pomoć na putu – putem Interneta
Osiguranje Moja Kućica – putem Interneta