Kopaonik Biznis Forum: Post-KOVID prilagođavanje sveta

25. maja u okviru Kopaonik Biznis Foruma, koji je u izmenjenim uslovima upriličen u Beogradu u formi on-line konferencije, održan je Panel industrije osiguranja pod nazivom “ Razvoj u okruženju pandemije” na kojem je među drugim čelnicima osiguravajućih kuća iz zemlje učestvovao i predsednika Izvršnog odbora DDOR-a, gospodin Giorgio Marchegiani.

Komentarišući temu novih rizika koje je prouzrokovala pandemija kororonavirusa, rekao je: „Ovo nije prvi put da se civilizacija susreće sa nekom katastrofom iako su do sada one češće bile lokalne i širile se na čitav svet, poput 9/11. Svetska ekonomska kriza jeste zaista bila globalna i kao i pandemija KOVID-19 uticala je na život i poslovanje velikog broja ljudi. Vođeni ovom logikom, uviđamo da pandemija nije izazvala nove rizike nego pokazala da su se neki koje smo smatrali samo teoretskim i dogodili i učinili ogroman sistemski efekat. Svetska industrija osiguranja je bila izložena značajnom potencijalnom šoku. Osiguranje se zasniva na diverzifikaciji rizika, ali je pandemija učinila upravo suprotno i pokazala da su određeni rizici globalno međusobno povezani, kumulirani i praktično ih je nemoguće osigurati. Videli smo da postoje veliki gubici u određenim sferama, ali je čitava industrija pokazala dobru otpornost i elastičnost.“

Osvrćući se na upotrebu novih tehnologija zbog novih uslova života i rada gospodin Marchegiani je rekao: „Prilagođavanje poslovanja korišćenjem digitalnih kanala tokom pandemije, dovelo je sve učesnike na tržištu da brže usvoje prednosti korišćenja tehnoloških rešenja. Prijava i procena štete „na daljinu“ je bio jedan od najvećih izazova sa kojima su se osiguravači susreli i rešili ga korišćenjem različitih kanala od uobičajene komunikacije telefono, email-om uvedeni su i kompleksniji sistemi koji podrazumevaju web-prijave štete, pa i prijave štete pomoću viber-a. Takođe, ubrzano je uvođenje video poziva, geo-lokacijskih servisa i korišćenje sistema za proveru verodostojnosti fotografija. DDOR je sa vodećim institutom za IT u poljoprivredi razvio posebnu platformu TERRA kojom sam osiguranik prijavljuje štetu sa polja koje je pogodilo nevreme uz pomoć mobilne aplikacije.“

Zaključujući svoje izlaganje dodao je: „Na kraju, bitno je naglasiti da je preduslov za dalji razvoj osiguranja i digitalizacije u osiguranju u Srbiji edukacija i razvoj sklonosti da za osiguranjem. Sama tehnologija i digitalizacija ne mora i neće unaprediti finansijska znanja klijenata nego omogućiti lakši pristup uslugama. Zbog toga je izuzetno važno da svi učesnici: od škola i univerziteta, preko medija do svih institucija povezanih sa osiguranjem, učinimo da se finansijski mentalitet koriguje i prihvati činjenica da je osiguranje nezostavna komponenta svakodnevnog života i rada“.