DDOR osiguranje za zaposlene u Mercator S

    Koliki je procenat od ukupnog broja požara koji se dese u domaćinstvu?

    Da li znate da je DDOR osiguranje specijalno za zaposlene u Mercatoru obezbedio 2 meseca GRATIS* osiguranja imovine?

    *BEZ DALJE OBAVEZE PRODUŽENJA UGOVORA
    Kasko osiguranje
    [multistep "1-4-/mercator1/"]