DDOR osiguranje za zaposlene u Mercator S  Kasko osiguranje

  Bez čega ne smete da krenete na put u inostranstvo?


  Međunarodno putno osiguranje
  Bez razlike da li ste poslovan čovek, turista ili avanturista, da li ste na tom putu sami ili u društvu, putovaćete sigurno.
  Bićete zaštićeni Vi i Vaši saputnici, kao i lica koja nehotice povredite.


  NAPOMENA: Polisa Međunarodnog putnog osiguranja traje godinu dana od dana ugovaranja, uz neograničen broj ulazaka i izlazaka iz zemlje.
  Više informacija
  [multistep "2-4-/mercator2"]