Newsletter

SPECIJALNA PONUDA UZ SUPER KARTICU

Osiguranje useva, plodova i/ili životinja:

Osiguranje_poljoprivrede

Ponuda je namenjena članovima Super Kartice sa teritorije Vojvodine.

Uz zaključenu polisu osiguranja useva, plodova i/ili životinja, DDOR Vam poklanja 2X više bodova na Vašoj Super Kartici.

Način aktiviranja super ponuda

Ponude možete da aktivirate:

  • u najbližem prodajnom mestu ”DDOR-a Novi Sad”,
  • predajom kupona iz knjižice pogodnosti na blagajnama u IDEA, RODA ili MERCATOR prodavnicama.

Za više informacija pozovite besplatno Korisnički centar “DDOR-a Novi Sad”,
telefon broj 0800 303 301.