Novogodišnji bon

Novogodišnji poklon bon za kupovinu osiguranja u iznosu od 500 dinara

DDOR Bon

  • Bon možete da iskoristite na svim prodajnim mestima ‘’DDOR-a Novi Sad’’ do 20.02.2015.
  • Bon možete da iskoristite za ugovaranje novog osiguranja minimalne premije 3.000 RSD.
  • Jedan Novogodišnji poklon bon može se iskoristiti za plaćanje premije samo jedne polise osiguranja.
  • Razliku između ugovorene premije i Novogodišnjeg bona za kupovinu osiguranja, možete da doplatite korišćenjem bona za kupovinu iz Vaše knjižice pogodnosti Super Kartice, gotovinom, karticom ili čekom.
  •  Korišćenjem DDOR Novogodišnjeg bona za kupovinu osiguranja, sakupljate dodatne bodove na Vašoj Super Kartici.

NAPOMENA:
Bon ne važi za ugovaranje specijalnih ponuda osiguranja iz knjižice pogodnosti, kao ni za obnove osiguranja.

Način aktiviranja super ponuda

  • U najbližem prodajnom mestu “DDOR-a Novi Sad
  • Besplatnim pozivom Korisničkog centra “DDOR-a Novi Sad”, telefon 0800 303 301.
    Polisa će Vam biti isporučena na kućnu adresu, dostava je besplatna.