Poslovna dokumenta

Poslovna dokumenta

Redni brojNAZIV DOKUMENTAGODINA
1.DDOR Novi Sad – Godišnji pojedinačni izveštaji2014
2.DDOR Novi Sad – Godišnji konsolidovani izveštaj2014
3.DDOR Novi Sad – Godišnji pojedinačni izveštaji2013
4.DDOR Novi Sad – Godišnji konsolidovani izveštaj2013
5.DDOR Novi Sad – Godišnji izveštaj2012
6.DDOR Novi Sad – Godišnji konsolidovani izveštaj2012
7.Kodeks korporativnog upravljanja Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad2012
8.Godišnji dokument o objavljenim informacijama2012
9.DDOR Novi Sad – Godišnji izveštaj2011
10.DDOR Novi Sad – Godišnji konsolidovani izveštaj2011