Prijava štete

Prijava štete

Prijava štete osiguranja od autoodgovornosti se vrši u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, podnošenjem odštetnog zahteva neposredno društvu za osiguranje. Odštetni zahtev možete podneti u bilo kojoj poslovnici DDOR-a Novi Sad a.d.o. Novi Sad na teritoriji cele Srbije. Spisak poslovnica na sledećem linku
Prijavu štete moguće je izvršiti i elektronskom poštom slanjem mejla na adresu: ddor@ddor.co.rs
Donesite potrebnu dokumentaciju u poslovnicu DDOR-a koja Vam je najbliža.Spisak potebne dokumentacije, u zavisnosti od vrste štete, nalazi se u polju koje opisuje vrstu štete/osiguranog slučaja.

Potrebna dokumentacija za:

Fizička lica

Napomena:
U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete

 

Autoodgovornost

Kasko

 • Čitko popunjena, potpisana prijava štete
  Preuzmite dokument za prijavu kasko štete
 • Identifikacioni podaci oštećenog
 • Broj tekućeg računa (kopija kartice)
 • Kopija saobraćajne dozvole
 • Kopija vozačke dozvole
 • Zapisnik MUP-a
 • Original polise Kasko osiguranja na uvid, i kopija polise

Spisak korepodenata možete preuzeti ovde
Napomena:
U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

Informisanje klijenata i oštećenih lica i podnošenje Zahteva za izdavanje izveštaja o saobraćajnoj nezgodi

Ukoliko ste osiguranik „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad, podatak o osiguravačima vozila koja su učestvovala u konkretnoj saobraćajnoj nezgodi po kojoj imate pravo da nekom od društava za osiguranje podnesete odštetni zahtev, možete dobiti na jedan od sledećih načina

 1. pozivom na broj Korisničkog centra: 0800 303 301 ili 021 480 2222
 2. slanjem email-a na adresu: infopolicijskizapisnici@ddor.co.rs

Ukoliko je Vaš odštetni zahtev koji je upućen „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad u celosti ili delimično odbijen, ili niste zadovoljni odlukom o likvidaciji štete, imate pravo da pismenim putem zatražite Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi i skicu lica mesta.

Zahtev za izdavanje izveštaja o saobraćajnoj nezgodi možete preuzeti OVDE.‚.

Napomena: U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

 

 • Čitko popunjena, potpisana prijava štete
  Preuzmite prijavu:
  Osiguranje nezgode – osiguranik
  Porodično osiguranje od nezgode – korisnik osiguranja
 • Identifikacioni podaci oštećenog
 • Identifikacioni podaci oštećenog ili korisnika naknade
 • Broj tekućeg računa (kopija kartice) oštećenog ili korisnika naknade
 • Kompletna medicinska dokumentacija i snimci
 • Dokaz da se osigurani slučaj dogodio: prijava o povredi na radu (ako je do povrede došlo u radno vreme na radnom mestu), ili izjava dva svedoka overena u opštini (ako je do povrede došlo van radnog vremena), prvo javljanje lekaru
 • Izvod iz matične knjige umrlih (ako je nastupila smrt)
 • Izveštaj lekara – potvrda o smrti
 • Izvod iz matične knjige venčanih za supružnika i izvod iz matične knjige rođenih za decu
 • Račun troškova sahrane (kod osiguranja penzionera)
 • Ček od penzije osiguranika (kod osiguranja penzionera)
 • Izveštaj suda ako je nastupila smrt usled nezgode

 

Napomena:

U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

 

Napomena:

U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

Osiguranje useva i plodova

Osiguranje životinja

   • Čitko popunjena, potpisana prijava štete ili „Zapisnik, veterinarski izveštaj i obaveštenje o šteti sa obračunom nknade iz osiguranja životinja“ (obrazac Ž-5)
    Preuzmite:
    Prijava štete na životinjama
    Obrazac Ž-5
   • Identifikacioni podaci oštećenog
   • Broj tekućeg računa (kopija kartice)

Napomena:

U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

Kargo

 • Čitko popunjena, potpisana prijava štete
 • Broj tekućeg računa (kopija kartice)

Plovni objekti

 • Čitko popunjena, potpisana prijava štete
 • Broj tekućeg računa (kopija kartice)

Vazduhoplovi

 • Čitko popunjena, potpisana prijava štete
 • Broj tekućeg računa (kopija kartice)

Napomena:

U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

Doživljenje isteka polise osiguranja života

 • Original polisa ili popunjen obrazac Prijava izgubljene polise (preuzmite obrazac);
 • Identifikacioni podaci korisnika osiguranja za slučaj doživljenja;
 • Fotokopija tekućeg računa korisnika osiguranja za slučaj doživljenja, štedne knjižice ili instrukcije za devizna plaćanja ukoliko je u pitanju devizno osiguranje.

Otkup polise osiguranja života

 • Zahtev za otkup polise (preuzmite obrazac) potpisan od strane ugovarača/osiguranika/saosiguranika;
 • Original polisa ili popunjen obrazac Prijava izgubljene polise (prezumite obrazac);
 • Dokumentacija koja potvrđuje ispunjenost uslova za otkup po važećim uslovima u trenutku zaključenja ugovora;
 • Fotokopije ličnih karata ugovarača/osiguranika/saosiguranika;
 • Fotokopija tekućeg računa ugovarača, štedne knjižice ili instrukcije za devizna plaćanja ukoliko je u pitanju devizno osiguranje.

Smrtni slučaj iz osnova osiguranja života

 • Prijava osiguranog slučaja (preuzmite obrazac);
 • Original polisa ili popunjen obrazac Prijava izgubljene polise (preuzmite obrazac);
 • Potvrda o smrti;
 • Otpusna lista ukoliko je osiguranik preminuo u bolnici;
 • Izvod iz matične knjige umrlih;
 • Fotokopija zdravstvenog kartona (izuzev za polise No-Risk i Riziko osiguranje sa osiguranom sumom do 10.000 evra zaključene od 01.03.2013. godine);
 • Pravosnažno rešenje o nasleđivanju (u slučaju kada je korisnik za slučaj smrti određen opštom oznakom „zakonski naslednici“ i „deca“);
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili rešenje Centra za socijalni rad (ukoliko je korisnik osiguranja maloletno lice);
 • Identifikacioni podaci korisnika osiguranja za slučaj smrti;
 • Fotokopija tekućeg računa korisnika osiguranja za slučaj smrti, štedne knjižice ili instrukcije za devizna plaćanja ukoliko je u pitanju devizno osiguranje.

Teža bolest po osnovu dopunskog osiguranja

 • Prijava osiguranog slučaja (preuzmite obrazac);
 • Kopija polise;
 • Medicinska dokumentacija o vrsti i toku teže bolesti;
 • Identifikacioni podaci osiguranika;
 • Fotokopija tekućeg računa osiguranika, štedne knjižice ili instrukcije za devizna plaćanja ukoliko je u pitanju devizno osiguranje.


Dopunsko osiguranje od posledica nezgode uz osiguranje života

Trajni invaliditet, dnevna naknada, troškovi lečenja, prelom kostiju

 • Prijava osiguranog slučaja (preuzmite obrazac);
 • Kopija polise;
 • Medicinska dokumentacija i RTG snimci;
 • Zapisnik MUP-a ili službena beleška po izvršenom uviđaju;
 • Izveštaj o ekspertizi alkohola i delovanja narkotika;
 • Izveštaj o privremenoj nesposobnosti – sprečenosti za rad (hranarinske liste);
 • Original računi troškova lečenja;
 • Fotokopija propisane službene isprave za upravljanje motornim i ostalim vozilima, ukoliko je oštećeni upravljao vozilom u momentu dešavanja nesrećnog slučaja;
 • Fotokopija lične karte osiguranika;
 • Fotokopija tekućeg računa osiguranika, štedne knjižice ili instrukcije za devizna plaćanja ukoliko je u pitanju devizno osiguranje.

Smrtni slučaj iz osnova dopunskog osiguranja od posledica nezgode uz osiguranje života

 • Prijava osiguranog slučaja (preuzmite obrazac);
 • Original polisa ili popunjen obrazac Prijava izgubljene polise (preuzmite obrazac);
 • Potvrda o smrti;
 • Otpusna lista ukoliko je osiguranik preminuo u bolnici;
 • Obdukcioni nalaz ukoliko potvrda o smrti ukazuje da je izvršena obdukcija;
 • Izvod iz matične knjige umrlih;
 • Fotokopija zdravstvenog kartona (izuzev za polise No-Risk I Riziko osiguranja sa osiguranom sumom do 10.000 evra zaključene od 01.03.2013.godine);
 • Zapisnik MUP-a ili službena beleška po izvršenom uviđaju;
 • Izveštaj o ekspertizi alkohola i delovanja narkotika;
 • Pravosnažno rešenje o nasleđivanju (kada je korisnik za slučaj smrti određen opštom oznakom „zakonski naslednici” i „deca“);
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili rešenje Centra za socijalni rad (ukoliko je korisnik osiguranja maloletno lice);
 • Fotokopija propisane službene isprave za upravljanje motornim i ostalim vozilima, ukoliko je oštećeni upravljao vozilom u momentu dešavanja nesrećnog slučaja;
 • Identifikacioni podaci korisnika osiguranja za slučaj smrti;
 • Fotokopija tekućeg računa korisnika za slučaj smrti, štedne knjižice ili instrukcije za devizna plaćanja ukoliko je u pitanju devizno osiguranje.


Smrtni slučaj po osnovu osiguranja života za slučaj smrti korisnika kredita

Korisnik naknade-banka podnosi:

 • Prijava osiguranog slučaja (preuzmite obrazac);
 • Dokaz o visini ostatka glavnog duga po ugovoru o kreditu
 • Original polisa ili popunjen obrazac Prijava izgubljene polise (preuzmite obrazac);
 • Ostalu dokaznu dokumentaciju za prijavu smrtnog slučaja iz osnova siguranja života, odnosno osnova iz dopunskog osiguranja od posledica nezgode.

Napomena: U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, „DDOR Novi Sad“ a.d.o. zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretnog odštetnog zahteva.

Korisnički centar Vam je na raspolaganju radnim danima od 07 do 23h, subotom od 08h do 16h.

Pozovite nas: 021 4802222, besplatan poziv 0800 303 301