Prijava šteteKako biste jednostavno prijavili štetu uz preporuke ponašanja uzrokovanih COVID-19 virusom, možete odabrati jedan od sledećih načina:
 • On-line pretprijava vam omogućava da brzo i jednostavno obezbedite iniciranje procesa prijave štete kroz on-line formular;
 • Pretprijava štete pomoću Korisničkog centra, pozivanjem besplatnog broja Korisničkog centra 0800 303 301 svakog radnog dana od 7h do 19h, subotom od 9h do 13h;
 • Zakažite procenu štete za motorna vozila u Vama željenom terminu, pozivanjem besplatnog broja Korisničkog centra 0800 303 301 svakog radnog dana od 7h do 19h, subotom od 9h do 13h;
 • Pošaljite upit na adresu sr.oc.roddnull@rodd  ili za štete po polisama Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranje na sr.oc.roddnull@etsadovardz.

Proces procene i likvidacije štete podrazumeva baratanje različitom dokumentacijom. Brinući o tome da se potencijalno prenošenje virusa COVID-19 odvija i preko predmeta, trudićemo se da u periodu trajanja epidemije preusmerimo razmenu dokumentacije elektronskim putem štiteći time vas i zaposlene naše kompanije.

Za prijavu štete po polisama Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja pozovite 021 4802200 ili  021 4802222.

Za prijavu štete po polisama Putnog zdravstvenog osiguranja pozovite +381 11 414 4101 ili +381 64 282 2020 odnosno +381 11 4143 592 za polise iz grupnog osiguranje.

Ukoliko smatrate da je neophodno, na raspolaganju su i sledeće mogućnosti prijave šteta:

 • Podnošenjem odštetnog zahteva u bilo kojoj poslovnici DDOR-a, na teritoriji cele Srbije:
  Spisak poslovnica nalazi se na sledećem linku
 • Slanjem odštetnog zahteva na adresu „DDOR Novi Sad“ a.d.o.
Za dobrovoljno zdravstveno osiguranje na
„DDOR Novi Sad“ a.d.o. Poštanski pregradak 392, 21101 Novi Sad
Za sve ostale prijave šteta
Na adresu svoje poslovnice koju možete pronaći na ovom linku

U pogledu zaštite Vaših podataka o ličnosti molimo Vas da pogledate Politika Privatnosti  

Spisak dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavu štete nalazi se u odeljku Potrebna dokumentacija

Donesite potrebnu dokumentaciju u poslovnicu DDOR-a koja Vam je najbliža. Spisak poslovnica na sledećem linkuKorisnički centar Vam je na raspolaganju radnim danima od 07 do 19h, subotom od 09h do 13h.

Pozovite nas: 021 4802222, besplatan poziv 0800 303 301Spisak potrebne dokumentacije u zavisnosti od vrste osiguranja nalazi se u polju koje opisuje navedenu vrstu osiguranja.

Potrebna dokumentacija za:

Fizička lica

Napomena:
U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete

 

Autoodgovornost

  Kasko

  • Čitko popunjena, potpisana prijava štete
   Preuzmite dokument za prijavu kasko štete
  • Identifikacioni podaci oštećenog
  • Broj tekućeg računa (kopija kartice)
  • Službena beleška MUP-a ili dnevni izveštaj
  • Evropski izveštaj (u slučaju saobraćajne nezgode)
  • Kopija polise Kasko
  • Očitana saobraćajna dozvola u slučaju da ne može da se očita onda kopirana (može u vidu fotografije)
  • Vozačka dozvola (ukoliko je šteta nastala u toku vožnje)

  Spisak korespodenata možete preuzeti ovde
  Napomena:
  U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

  Informisanje klijenata i oštećenih lica i podnošenje Zahteva za izdavanje izveštaja o saobraćajnoj nezgodi

  Ukoliko ste osiguranik „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad, podatak o osiguravačima vozila koja su učestvovala u konkretnoj saobraćajnoj nezgodi po kojoj imate pravo da nekom od društava za osiguranje podnesete odštetni zahtev, možete dobiti na jedan od sledećih načina

  1. pozivom na broj Korisničkog centra: 0800 303 301 ili 021 480 2222
  2. slanjem email-a na adresu: sr.oc.roddnull@icinsipaziksjicilopofni

  Ukoliko je Vaš odštetni zahtev koji je upućen „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad u celosti ili delimično odbijen, ili niste zadovoljni odlukom o likvidaciji štete, imate pravo da pismenim putem zatražite Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi i skicu lica mesta.

  Zahtev za izdavanje izveštaja o saobraćajnoj nezgodi možete preuzeti OVDE.

  Napomena: U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

   

  Čitko popunjena, potpisana prijava štete

  Preuzmite prijavu:

  Osiguranje nezgode - osiguranik
  Porodično osiguranje od nezgode - korisnik osiguranja
  • Kopija zdravstvene knjižice maloletnog lica (kod porodičnog osiguranja)
  • Broj tekućeg računa (kopija kartice) oštećenog ili korisnika naknade
  • Kompletna medicinska dokumentacija od početka do završetka lečenja kao i RTG snimci ukoliko ih oštećeni poseduje
  • Hranarinske liste (ukoliko je ugovorena dnevna naknada)
  • Dokaz da se osigurani slučaj dogodio: prijava o povredi na radu (ako je polisom ugovoreno osiguranje za vreme radnog vremena)
  • Izvod iz matične knjige umrlih (ako je nastupila smrt)
  • Izveštaj lekara – potvrda o smrti
  • Izvod iz matične knjige venčanih za supružnika I izvod iz matične knjige rođenih, ukoliko je u pitanju smrt, a ugovorenom polisom je naznačeno da su korisnici za slučaj smrti prema članu 12.
  • Račun troškova sahrane (kod osiguranja penzionera)
  • Ček od penzije osiguranika (kod osiguranja penzionera)
  • Priznanica Informatike (kod porodičnog osiguranja)
  • Izveštaj suda ako je nastupila smrt usled nezgode
  • Pravosnažno rešenje suda (ako je nastupila smrt)

   

  Napomena:

  U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

  • Čitko popunjena, potpisana prijava štete koju možete preuzeti ovde
  • Medicinski izveštaj sa navedenom dijagnozom
  • Propisan recept za lekove/pomagala
  • Originalni račun za zdravstvene usluge
  • Fotokopiju isprave dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
  • Tekući račun
   

  Napomena:

  U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

  • Čitko popunjena, potpisana prijava štete
   Preuzmite prijavu:
   Putno zdravstveno osiguranje sa asistencijom i paket putnog osiguranja
  • Originalna medicinska dokumentacija
  • Originalni računi
  • Kopija pasoša (prva stranica i stranica sa izlazno/ulaznim pečatom iz/u Srbiju); kada je u pitanju polisa Paket putnog osiguranja gde je godišnja skadenca sa pokrićem od 45 dana po jednom putovanju neophodna je kopija svih stranica pasoša
  • Kopija polise osiguranja
  • Broj tekućeg računa (kopija kartice) oštećenog ili korisnika naknade

  Napomena:

  U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

  Napomena:

  U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

  Osiguranje useva i plodova

  Osiguranje životinja

    • Čitko popunjena, potpisana prijava štete ili „Zapisnik, veterinarski izveštaj i obaveštenje o šteti sa obračunom nknade iz osiguranja životinja“ (obrazac Ž-5)
    • Identifikacioni podaci oštećenog
    • Broj tekućeg računa (kopija kartice)

    Napomena:

    U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

    Kargo

    • Čitko popunjena, potpisana prijava štete
    • Broj tekućeg računa (kopija kartice)

    Plovni objekti

    • Čitko popunjena, potpisana prijava štete
    • Broj tekućeg računa (kopija kartice)

    Vazduhoplovi

    • Čitko popunjena, potpisana prijava štete
    • Broj tekućeg računa (kopija kartice)

    Napomena:

    U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

    Doživljenje isteka polise osiguranja života

    • Original polisa ili popunjen obrazac Prijava izgubljene polise (preuzmite obrazac);
    • Identifikacioni podaci korisnika osiguranja za slučaj doživljenja;
    • Fotokopija tekućeg računa korisnika osiguranja za slučaj doživljenja, štedne knjižice ili instrukcije za devizna plaćanja ukoliko je u pitanju devizno osiguranje.

    Otkup polise osiguranja života

    • Zahtev za otkup polise (preuzmite obrazac) potpisan od strane ugovarača/osiguranika/saosiguranika;
    • Original polisa ili popunjen obrazac Prijava izgubljene polise (prezumite obrazac);
    • Dokumentacija koja potvrđuje ispunjenost uslova za otkup po važećim uslovima u trenutku zaključenja ugovora;
    • Fotokopije ličnih karata ugovarača/osiguranika/saosiguranika;
    • Fotokopija tekućeg računa ugovarača, štedne knjižice ili instrukcije za devizna plaćanja ukoliko je u pitanju devizno osiguranje.

    Smrtni slučaj iz osnova osiguranja života

    • Prijava osiguranog slučaja (preuzmite obrazac);
    • Original polisa ili popunjen obrazac Prijava izgubljene polise (preuzmite obrazac);
    • Potvrda o smrti;
    • Otpusna lista ukoliko je osiguranik preminuo u bolnici;
    • Izvod iz matične knjige umrlih;
    • Fotokopija zdravstvenog kartona (izuzev za polise No-Risk i Riziko osiguranje sa osiguranom sumom do 10.000 evra zaključene od 01.03.2013. godine);
    • Pravosnažno rešenje o nasleđivanju (u slučaju kada je korisnik za slučaj smrti određen opštom oznakom "zakonski naslednici" i "deca");
    • Izvod iz matične knjige rođenih ili rešenje Centra za socijalni rad (ukoliko je korisnik osiguranja maloletno lice);
    • Identifikacioni podaci korisnika osiguranja za slučaj smrti;
    • Fotokopija tekućeg računa korisnika osiguranja za slučaj smrti, štedne knjižice ili instrukcije za devizna plaćanja ukoliko je u pitanju devizno osiguranje.

    Teža bolest po osnovu dopunskog osiguranja

    • Prijava osiguranog slučaja (preuzmite obrazac);
    • Kopija polise;
    • Medicinska dokumentacija o vrsti i toku teže bolesti;
    • Identifikacioni podaci osiguranika;
    • Fotokopija tekućeg računa osiguranika, štedne knjižice ili instrukcije za devizna plaćanja ukoliko je u pitanju devizno osiguranje.


    Dopunsko osiguranje od posledica nezgode uz osiguranje života

    Trajni invaliditet, dnevna naknada, troškovi lečenja, prelom kostiju

    • Prijava osiguranog slučaja (preuzmite obrazac);
    • Kopija polise;
    • Medicinska dokumentacija i RTG snimci;
    • Zapisnik MUP-a ili službena beleška po izvršenom uviđaju;
    • Izveštaj o ekspertizi alkohola i delovanja narkotika;
    • Izveštaj o privremenoj nesposobnosti - sprečenosti za rad (hranarinske liste);
    • Original računi troškova lečenja;
    • Fotokopija propisane službene isprave za upravljanje motornim i ostalim vozilima, ukoliko je oštećeni upravljao vozilom u momentu dešavanja nesrećnog slučaja;
    • Fotokopija lične karte osiguranika;
    • Fotokopija tekućeg računa osiguranika, štedne knjižice ili instrukcije za devizna plaćanja ukoliko je u pitanju devizno osiguranje.

    Smrtni slučaj iz osnova dopunskog osiguranja od posledica nezgode uz osiguranje života

    • Prijava osiguranog slučaja (preuzmite obrazac);
    • Original polisa ili popunjen obrazac Prijava izgubljene polise (preuzmite obrazac);
    • Potvrda o smrti;
    • Otpusna lista ukoliko je osiguranik preminuo u bolnici;
    • Obdukcioni nalaz ukoliko potvrda o smrti ukazuje da je izvršena obdukcija;
    • Izvod iz matične knjige umrlih;
    • Fotokopija zdravstvenog kartona (izuzev za polise No-Risk I Riziko osiguranja sa osiguranom sumom do 10.000 evra zaključene od 01.03.2013.godine);
    • Zapisnik MUP-a ili službena beleška po izvršenom uviđaju;
    • Izveštaj o ekspertizi alkohola i delovanja narkotika;
    • Pravosnažno rešenje o nasleđivanju (kada je korisnik za slučaj smrti određen opštom oznakom "zakonski naslednici” i "deca“);
    • Izvod iz matične knjige rođenih ili rešenje Centra za socijalni rad (ukoliko je korisnik osiguranja maloletno lice);
    • Fotokopija propisane službene isprave za upravljanje motornim i ostalim vozilima, ukoliko je oštećeni upravljao vozilom u momentu dešavanja nesrećnog slučaja;
    • Identifikacioni podaci korisnika osiguranja za slučaj smrti;
    • Fotokopija tekućeg računa korisnika za slučaj smrti, štedne knjižice ili instrukcije za devizna plaćanja ukoliko je u pitanju devizno osiguranje.


    Smrtni slučaj po osnovu osiguranja života za slučaj smrti korisnika kredita

    Korisnik naknade-banka podnosi:

    • Prijava osiguranog slučaja (preuzmite obrazac);
    • Dokaz o visini ostatka glavnog duga po ugovoru o kreditu
    • Original polisa ili popunjen obrazac Prijava izgubljene polise (preuzmite obrazac);
    • Ostalu dokaznu dokumentaciju za prijavu smrtnog slučaja iz osnova siguranja života, odnosno osnova iz dopunskog osiguranja od posledica nezgode.

    Napomena: U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, "DDOR Novi Sad“ a.d.o. zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretnog odštetnog zahteva.