Prijava štete

Prijava štete

Prijavu štete možete izvršiti na jedan od sledećih načina:

Podnošenjem odštetnog zahteva u bilo kojoj poslovnici DDOR-a, na teritoriji cele Srbije:
   Spisak poslovnica nalazi se na sledećem linku

Slanjem e-maila na adresu:
  zdravodaste@ddor.co.rs – za štete Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja Program ZDRAVO DA STE
  ddor@ddor.co.rs – za sve ostale štete

Pozivom na broj Kontakt centra:
   021 4802200 – za štete Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja Program ZDRAVO DA STE
   021 4802222  ili popunjavanjem On-line forme, nakon čega će vas kontaktirati naš agent – za sve ostale štete

Slanjem odštetnog zahteva na adresu „DDOR Novi Sad“ a.d.o.
 „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Poštanski pregradak 392, 21101 Novi Sad – za štete Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja Program ZDRAVO DA STE
  Na adresu poslovnice koju možete naći na sledećem linku – za sve ostale štete

Spisak dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavu štete nalazi se u odeljku Potrebna dokumentacija

Donesite potrebnu dokumentaciju u poslovnicu DDOR-a koja Vam je najbliža. Spisak poslovnica na sledećem linkuKorisnički centar Vam je na raspolaganju radnim danima od 07 do 22h, subotom od 08h do 16h.

Pozovite nas: 021 4802222, besplatan poziv 0800 303 301Spisak potrebne dokumentacije u zavisnosti od vrste osiguranja nalazi se u polju koje opisuje navedenu vrstu osiguranja.

Potrebna dokumentacija za:

Fizička lica

Napomena:
U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete

 

Autoodgovornost

  Kasko

  • Čitko popunjena, potpisana prijava štete
   Preuzmite dokument za prijavu kasko štete
  • Identifikacioni podaci oštećenog
  • Broj tekućeg računa (kopija kartice)
  • Službena beleška MUP-a ili dnevni izveštaj
  • Evropski izveštaj (u slučaju saobraćajne nezgode)
  • Kopija polise Kasko
  • Očitana saobraćajna dozvola u slučaju da ne može da se očita onda kopirana (može u vidu fotografije)
  • Vozačka dozvola (ukoliko je šteta nastala u toku vožnje)

  Spisak korespodenata možete preuzeti ovde
  Napomena:
  U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

  Informisanje klijenata i oštećenih lica i podnošenje Zahteva za izdavanje izveštaja o saobraćajnoj nezgodi

  Ukoliko ste osiguranik „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad, podatak o osiguravačima vozila koja su učestvovala u konkretnoj saobraćajnoj nezgodi po kojoj imate pravo da nekom od društava za osiguranje podnesete odštetni zahtev, možete dobiti na jedan od sledećih načina

  1. pozivom na broj Korisničkog centra: 0800 303 301 ili 021 480 2222
  2. slanjem email-a na adresu: infopolicijskizapisnici@ddor.co.rs

  Ukoliko je Vaš odštetni zahtev koji je upućen „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad u celosti ili delimično odbijen, ili niste zadovoljni odlukom o likvidaciji štete, imate pravo da pismenim putem zatražite Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi i skicu lica mesta.

  Zahtev za izdavanje izveštaja o saobraćajnoj nezgodi možete preuzeti OVDE.

  Napomena: U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

   

  Čitko popunjena, potpisana prijava štete

  Preuzmite prijavu:

  Osiguranje nezgode – osiguranik
  Porodično osiguranje od nezgode – korisnik osiguranja
  • Kopija zdravstvene knjižice maloletnog lica (kod porodičnog osiguranja)
  • Broj tekućeg računa (kopija kartice) oštećenog ili korisnika naknade
  • Kompletna medicinska dokumentacija od početka do završetka lečenja kao i RTG snimci ukoliko ih oštećeni poseduje
  • Hranarinske liste (ukoliko je ugovorena dnevna naknada)
  • Dokaz da se osigurani slučaj dogodio: prijava o povredi na radu (ako je polisom ugovoreno osiguranje za vreme radnog vremena)
  • Izvod iz matične knjige umrlih (ako je nastupila smrt)
  • Izveštaj lekara – potvrda o smrti
  • Izvod iz matične knjige venčanih za supružnika I izvod iz matične knjige rođenih, ukoliko je u pitanju smrt, a ugovorenom polisom je naznačeno da su korisnici za slučaj smrti prema članu 12.
  • Račun troškova sahrane (kod osiguranja penzionera)
  • Ček od penzije osiguranika (kod osiguranja penzionera)
  • Priznanica Informatike (kod porodičnog osiguranja)
  • Izveštaj suda ako je nastupila smrt usled nezgode
  • Pravosnažno rešenje suda (ako je nastupila smrt)

   

  Napomena:

  U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

  • Čitko popunjena, potpisana prijava štete koju možete preuzeti ovde
  • Medicinski izveštaj sa navedenom dijagnozom
  • Propisan recept za lekove/pomagala
  • Originalni račun za zdravstvene usluge
  • Fotokopiju isprave dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
  • Tekući račun
   

  Napomena:

  U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

  • Čitko popunjena, potpisana prijava štete
   Preuzmite prijavu:
   Putno zdravstveno osiguranje sa asistencijom i paket putnog osiguranja
  • Originalna medicinska dokumentacija
  • Originalni računi
  • Kopija pasoša (prva stranica i stranica sa izlazno/ulaznim pečatom iz/u Srbiju); kada je u pitanju polisa Paket putnog osiguranja gde je godišnja skadenca sa pokrićem od 45 dana po jednom putovanju neophodna je kopija svih stranica pasoša
  • Kopija polise osiguranja
  • Broj tekućeg računa (kopija kartice) oštećenog ili korisnika naknade

  Napomena:

  U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

  Napomena:

  U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

  Osiguranje useva i plodova

  Osiguranje životinja

    • Čitko popunjena, potpisana prijava štete ili „Zapisnik, veterinarski izveštaj i obaveštenje o šteti sa obračunom nknade iz osiguranja životinja“ (obrazac Ž-5)
     Preuzmite:
     Prijava štete na životinjama
     Obrazac Ž-5
    • Identifikacioni podaci oštećenog
    • Broj tekućeg računa (kopija kartice)

    Napomena:

    U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

    Kargo

    • Čitko popunjena, potpisana prijava štete
    • Broj tekućeg računa (kopija kartice)

    Plovni objekti

    • Čitko popunjena, potpisana prijava štete
    • Broj tekućeg računa (kopija kartice)

    Vazduhoplovi

    • Čitko popunjena, potpisana prijava štete
    • Broj tekućeg računa (kopija kartice)

    Napomena:

    U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, DDOR zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretne štete.

    Doživljenje isteka polise osiguranja života

    • Original polisa ili popunjen obrazac Prijava izgubljene polise (preuzmite obrazac);
    • Identifikacioni podaci korisnika osiguranja za slučaj doživljenja;
    • Fotokopija tekućeg računa korisnika osiguranja za slučaj doživljenja, štedne knjižice ili instrukcije za devizna plaćanja ukoliko je u pitanju devizno osiguranje.

    Otkup polise osiguranja života

    • Zahtev za otkup polise (preuzmite obrazac) potpisan od strane ugovarača/osiguranika/saosiguranika;
    • Original polisa ili popunjen obrazac Prijava izgubljene polise (prezumite obrazac);
    • Dokumentacija koja potvrđuje ispunjenost uslova za otkup po važećim uslovima u trenutku zaključenja ugovora;
    • Fotokopije ličnih karata ugovarača/osiguranika/saosiguranika;
    • Fotokopija tekućeg računa ugovarača, štedne knjižice ili instrukcije za devizna plaćanja ukoliko je u pitanju devizno osiguranje.

    Smrtni slučaj iz osnova osiguranja života

    • Prijava osiguranog slučaja (preuzmite obrazac);
    • Original polisa ili popunjen obrazac Prijava izgubljene polise (preuzmite obrazac);
    • Potvrda o smrti;
    • Otpusna lista ukoliko je osiguranik preminuo u bolnici;
    • Izvod iz matične knjige umrlih;
    • Fotokopija zdravstvenog kartona (izuzev za polise No-Risk i Riziko osiguranje sa osiguranom sumom do 10.000 evra zaključene od 01.03.2013. godine);
    • Pravosnažno rešenje o nasleđivanju (u slučaju kada je korisnik za slučaj smrti određen opštom oznakom „zakonski naslednici“ i „deca“);
    • Izvod iz matične knjige rođenih ili rešenje Centra za socijalni rad (ukoliko je korisnik osiguranja maloletno lice);
    • Identifikacioni podaci korisnika osiguranja za slučaj smrti;
    • Fotokopija tekućeg računa korisnika osiguranja za slučaj smrti, štedne knjižice ili instrukcije za devizna plaćanja ukoliko je u pitanju devizno osiguranje.

    Teža bolest po osnovu dopunskog osiguranja

    • Prijava osiguranog slučaja (preuzmite obrazac);
    • Kopija polise;
    • Medicinska dokumentacija o vrsti i toku teže bolesti;
    • Identifikacioni podaci osiguranika;
    • Fotokopija tekućeg računa osiguranika, štedne knjižice ili instrukcije za devizna plaćanja ukoliko je u pitanju devizno osiguranje.


    Dopunsko osiguranje od posledica nezgode uz osiguranje života

    Trajni invaliditet, dnevna naknada, troškovi lečenja, prelom kostiju

    • Prijava osiguranog slučaja (preuzmite obrazac);
    • Kopija polise;
    • Medicinska dokumentacija i RTG snimci;
    • Zapisnik MUP-a ili službena beleška po izvršenom uviđaju;
    • Izveštaj o ekspertizi alkohola i delovanja narkotika;
    • Izveštaj o privremenoj nesposobnosti – sprečenosti za rad (hranarinske liste);
    • Original računi troškova lečenja;
    • Fotokopija propisane službene isprave za upravljanje motornim i ostalim vozilima, ukoliko je oštećeni upravljao vozilom u momentu dešavanja nesrećnog slučaja;
    • Fotokopija lične karte osiguranika;
    • Fotokopija tekućeg računa osiguranika, štedne knjižice ili instrukcije za devizna plaćanja ukoliko je u pitanju devizno osiguranje.

    Smrtni slučaj iz osnova dopunskog osiguranja od posledica nezgode uz osiguranje života

    • Prijava osiguranog slučaja (preuzmite obrazac);
    • Original polisa ili popunjen obrazac Prijava izgubljene polise (preuzmite obrazac);
    • Potvrda o smrti;
    • Otpusna lista ukoliko je osiguranik preminuo u bolnici;
    • Obdukcioni nalaz ukoliko potvrda o smrti ukazuje da je izvršena obdukcija;
    • Izvod iz matične knjige umrlih;
    • Fotokopija zdravstvenog kartona (izuzev za polise No-Risk I Riziko osiguranja sa osiguranom sumom do 10.000 evra zaključene od 01.03.2013.godine);
    • Zapisnik MUP-a ili službena beleška po izvršenom uviđaju;
    • Izveštaj o ekspertizi alkohola i delovanja narkotika;
    • Pravosnažno rešenje o nasleđivanju (kada je korisnik za slučaj smrti određen opštom oznakom „zakonski naslednici” i „deca“);
    • Izvod iz matične knjige rođenih ili rešenje Centra za socijalni rad (ukoliko je korisnik osiguranja maloletno lice);
    • Fotokopija propisane službene isprave za upravljanje motornim i ostalim vozilima, ukoliko je oštećeni upravljao vozilom u momentu dešavanja nesrećnog slučaja;
    • Identifikacioni podaci korisnika osiguranja za slučaj smrti;
    • Fotokopija tekućeg računa korisnika za slučaj smrti, štedne knjižice ili instrukcije za devizna plaćanja ukoliko je u pitanju devizno osiguranje.


    Smrtni slučaj po osnovu osiguranja života za slučaj smrti korisnika kredita

    Korisnik naknade-banka podnosi:

    • Prijava osiguranog slučaja (preuzmite obrazac);
    • Dokaz o visini ostatka glavnog duga po ugovoru o kreditu
    • Original polisa ili popunjen obrazac Prijava izgubljene polise (preuzmite obrazac);
    • Ostalu dokaznu dokumentaciju za prijavu smrtnog slučaja iz osnova siguranja života, odnosno osnova iz dopunskog osiguranja od posledica nezgode.

    Napomena: U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, „DDOR Novi Sad“ a.d.o. zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za rešavanje konkretnog odštetnog zahteva.