Riziko Super Kartica

SAMO ZA ČLANOVE SUPER KARTICE! SPECIJALNA PONUDA ŽIVOTNOG OSIGURANJA ‘’RIZIKO’’

 • Za mesečnu i godišnju dinamiku plaćanja – POPUST U VISINI 3 MESEČNE RATE!
 • Za jednokratnu dinamiku plaćanja – 10% POPUSTA NA UKUPNU JEDNOKRATNU PREMIJU!

Specijalna ponuda podrazumeva:

 1. Minimalnu mesečnu premiju od 10 evra,
 2. Minimalnu godišnju premiju od 50 evra,
 3. Minimalnu jednokratnu premiju od 100 evra,
 4. Izmirena dospela dugovanja po osnovu ugovorene polise

Riziko osiguranje života  Prijavite se za osiguranje  DDOR RIZIKO osiguranje

  Primer za mesečnu dinamiku plaćanja
  Pol: Ženski
  Pristupna starost: 35 godina
  Trajanje osiguranja: 10 godina

  Osigurana suma €Premija €
  Osiguranje života za slučaj smrti33.3335
  Smrt usled nezgode6.000
  Invaliditet usled nezgode12.0002
  Dopunsko osiguranje od težih bolesti10.7143
  Ukupna mesečna premija €10