Riziko Super Kartica


SAMO ZA ČLANOVE SUPER KARTICE! SPECIJALNA PONUDA ŽIVOTNOG OSIGURANJA ‘’RIZIKO’’

  • Za mesečnu i godišnju dinamiku plaćanja – POPUST U VISINI 3 MESEČNE RATE!
  • Za jednokratnu dinamiku plaćanja – 10% POPUSTA NA UKUPNU JEDNOKRATNU PREMIJU!

Specijalna ponuda podrazumeva:

  1. Minimalnu mesečnu premiju od 10 evra,
  2. Minimalnu godišnju premiju od 50 evra,
  3. Minimalnu jednokratnu premiju od 100 evra,
  4. Izmirena dospela dugovanja po osnovu ugovorene polise
Riziko osiguranje života


Prijavite se za osiguranjeDDOR RIZIKO osiguranje

Primer za mesečnu dinamiku plaćanja
Pol: Ženski
Pristupna starost: 35 godina
Trajanje osiguranja: 10 godina

Osigurana suma €Premija €
Osiguranje života za slučaj smrti33.3335
Smrt usled nezgode6.000
Invaliditet usled nezgode12.0002
Dopunsko osiguranje od težih bolesti10.7143
Ukupna mesečna premija €10