DDOR Garant penzijski fond

ZA SENIORE (PENZIONERE)

Obezbedite sebi sigurne i bezbrižne zlatne dane.

zaglavlje

ddorgarantDDOR GARANT PENZIJSKI FOND

Štednja za starost može biti jedna od najznačajnijih investicija u našim životima.

Cilj je da se primaju dve penzije jedna „DRŽAVNA“ i jedna „PRIVATNA“ – što podrazumeva da se doprinosi uplaćuju u „P I O“ fond i u Dobrovoljne penzijske fondove, nezavisno jedna od druge. Visina privatne penzije zavisi od: visine uplate, dužine perioda uplate i prinosa koji fond ostvari od investiranja.

Evo jednog primera – ako član fonda ima 35 godina kada započne štednju i ode u penziju sa 65 godina starosti, to znači da uplaćuje privatnu penziju 30 godina, i ako bi mesečna uplata doprinosa iznosila 2.000,00 dinara (u slučaju da se odluči nakon odlaska u penziju da iz fonda povlači sredstva narednih 10 godina tj. do svoje 75 godine), projektovana mesečna premija sledećih 10 godina bi iznosila 13.500,00 dinara, dodatno na državnu penziju.

Kroz penziju, Vama bi se isplatilo ukupno sredstava cca 1.600.000,00 RSD.

Više informacija pronađite na sajtu http://www.garant-penzije.eu/