DDOR Garant penzijski fondZA SENIORE (PENZIONERE)

Obezbedite sebi sigurne i bezbrižne zlatne dane.

zaglavlje

ddorgarantDDOR GARANT PENZIJSKI FOND

Štednja za starost može biti jedna od najznačajnijih investicija u našim životima.

Cilj je da se primaju dve penzije jedna „DRŽAVNA“ i jedna „PRIVATNA“ – što podrazumeva da se doprinosi uplaćuju u „P I O“ fond i u Dobrovoljne penzijske fondove, nezavisno jedna od druge. Visina privatne penzije zavisi od: visine uplate, dužine perioda uplate i prinosa koji fond ostvari od investiranja.

Evo jednog primera – ako član fonda ima 40 godina kada započne štednju i ode u penziju sa 65 godina starosti, to znači da uplaćuje privatnu penziju 25 godina, i ako bi mesečna uplata doprinosa iznosila 2.000,00 dinara (u slučaju da se odluči nakon odlaska u penziju da iz fonda povlači sredstva narednih 20 godina tj. do svoje 85 godine), projektovana mesečna premija sledećih 20 godina bi iznosila 21.000,00 dinara, dodatno na državnu penziju.Više informacija pronađite na sajtu http://www.garant-penzije.eu/