SIGURAN PROFIT

Imate jasne planove i želite da uvećate Vaša sredstva?
Ostvarite svoje zamisli kroz konkurentan program štednje i osiguranja života – SIGURAN PROFIT. Na ovaj način, jednom polisom osiguranja, investirate u sigurniju finansijsku budućnost svoje porodice.

Prednosti DDOR programa SIGURAN PROFIT:

• polisom ovog osiguranja obezbeđujete štednju i ostvarujete profit;
• formiramo poseban fond u u kom se nalaze sredstva programa Siguran profit. Sredstva fonda se usmeravaju u sigurne i profitabilne investicije, u cilju ostvarenja dobiti za osiguranike;
• mogućnost zaključenja dopunskog osiguranja.

Dopunski paket osiguranja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Dopunski paket osiguranja od nezgode pokriva 5 rizika, i to: smrt usled nezgode, smrt usled saobraćajne nezgode, trajni invaliditet od 50% do 100% usled nezgode, prelom kostiju usled nezgode i troškove lečenja usled povrede.

Uslovi osiguranja:

• pristupna starost od 0 do 77 godina. Istek najkasnije u 80. godini života;
• minimalno trajanje osiguranja 3, a maksimalno 10 godina;
• premija se plaća jednokratno;
• osiguranje se zaključuje bez zdravstvenog pregleda/upitnika.

Siguran profit

 


Obaveštavamo vas da je kompanija „DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad u 2018. godini ostvarila dobit po osnovu uloženih sredstava matematičke rezerve proizvoda životnog osiguranja NO RISK i SIGURAN PROFIT.

Naša kompanija je dostavila dopis o raspoređivanju dobiti svakom klijentu koji je zaključio ugovor o osiguranju života za slučaj doživljenja – NO RISK i SIGURAN PROFIT, pod uslovom da je polisa bila aktivna ili kapitalisana na dan 31.12.2018. godine, a sve u cilju pravovremenog informisanja klijenata u skladu sa odredbama zakonske regulative i uslova osiguranja.

U obaveštenju je za svaki pojedinačni ugovor o osiguranju prikazano stanje učešća u dobiti, odnosno iznos ukupne pripisane dodatne osigurane sume od početka trajanja osiguranja.

Posebno želimo da napomenemo da u uslovima postojećeg stanja na finansijskom tržištu, ostvareni rezulati su potvrda kvalitetnog ulaganja i upravljanja sredstvima naših klijenata, koji su nam dugoročno poklonili poverenje.

DDOR osiguranje, Vaš saputnik kroz život!