Super Kartica

DDOR NOVI SAD

JE NOVI PARTNER U PROGRAMU SUPER KARTICE

zaglavlje

Sakupljanje bodova

Sakupljajte bodove na 100 prodajnih mesta „DDOR-a Novi Sad“, pozivanjem
Korisničkog centra ili posredstvom interneta i osigurajte ono što Vam je najvažnije.
Očekaju Vas brojne pogodnosti prilikom ugovaranja polisa osiguranja iz DDOR-ove
ponude pri čemu sakupljate i bodove na Vašoj Super Kartici, bez obzira na način
plaćanja (gotovinom, platnim karticama, čekom, na rate). Nakon 48h od zaključenja
Vaše polise osiguranja, stanje sakupljanih bodova na Vašoj Super Kartici, možete
proveriti kontaktiranjem besplatnog Call Centra 0800 301 300 ili putem internet stranice
www.superkartica.rs.
Pružite sebi i svojim najmilijima sigurnost, uštedite novac i ostvarite pravo da
iskoristite naše specijalne ponude !
Pravila sakupljanja bodova
U bodovanje su uključeni svi proizvodi osiguranja iz ponude „DDOR Novi Sad“
namenjeni fizičkim licima, bez obzira da li se radi o zaštiti Vaše imovine, vozila, lično
Vas i Vaših najbližih.
Bodove sakupljate ugovaranjem novih polisa osiguranja ili obnovom osiguranja.
Prilikom zaključivanja polise osiguranja, obavezno pokažite svoju Super Karticu!
Kako biste ostvarili pravo na nagradnu knjižicu sa pogodnostima, potrebno je da u toku
jednog obračunskog perioda, koji traje tri meseca, sakupite najmanje 60 bodova.
Vrednost bodova se razlikuje u zavisnosti od vrste osiguranja. Sva osiguranja, iz
ponude DDOR-a čijom kupovinom sakupljate bodove, namenjena fizičkim licima
podeljena su u tri grupe.

Prva grupa
Na svakih 100 RSD vrednosti ugovorene polise iz Prve grupe osiguranja, ostvarujete 1
bod.
Na primer: zaključili ste obavezno osiguranje od autoodgovornosti uvrednosti od 8.000
RSD i sakupili 80 bodova.
Osiguranje imovine

Druga grupa
Na svakih 50 RSD vrednosti ugovorene polise iz Druge grupe osiguranja ostvarujete 1
bod.
Na primer: zaključili ste polisu osiguranja domaćinstva u vrednosti od 3.000 RSD i
sakupili 60 bodova.
Osiguranje korisnika kredita

Treća grupa
Ukoliko polisu osiguranja života plaćate mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje,
na svakih 250 RSD naplaćene premije za prvu godinu osiguranja, ostvarujete 1 bod.
Na primer: zaključili ste „Mešovito osiguranje života“ sa mesečnom premijom od 2.500
RSD, ukoliko u jednom obračunskom periodu uplatite tri rate, ostvarili ste 30 bodova.
U slučaju da premiju osiguranja života ugovorite sa jednokratnim plaćanjem, na 1.000
RSD vrednosti naplaćene premije ostvarujete 1 bod. Na primer: zaključili ste “Mešovito
osiguranje života“ sa ukupnom premijom od 360.000 RSD i uplatili ste navedeni iznos,
ostvarili ste 360 bodova u jednom obračunskom periodu.
Važna napomena: prilikom obračuna bodova za neživotna osiguranja uzima se u
obzir zaključena premija osiguranja, a za životna osiguranja naplaćena premija.
Budite osigurani i ostvarujte pravo na brojne pogodnosti!

Trošenje bodova

Sakupljene bodove kod bilo kojeg od partnera Super Kartice uskoro ćete moći trošiti i

na kupovinu polisa u DDOR-u Novi Sad.

Više informacija USKORO.