Test izjava

    Radno mesto

       Pristajem da DDOR Novi Sad obrađuje moje podatke o ličnosti u svrhu regrutacije i selekcije i pod uslovima koji su navedeni u ovom obaveštenju o obradi podataka o ličnosti.