Životna osiguranja

„EPIDEMIK PROTEKT“ novi paketi DDOR osiguranja za lakše prevazilaženje posledica epidemije

 

DDOR osiguranje pruža mogućnost ugovaranja jedinstvenih na tržištu osiguranja „EPIDEMIK PROTEKT“ paketa, koji sadrže kombinaciju naknade za hospitalizaciju zbog epidemije ili pandemije, kao i set različitih vrsta asistencija koje pružaju podršku kada je najteže. Ova vrsta dopunskog osiguranja nije ograničena samo na pandemiju COVID-19 i podrazumeva pokriće u slučaju proglašenja bilo koje lokalne ili globalne epidemije-pandemije. Paketi obuhvataju, u zavisnosti od ugovorenog nivoa premije, i posebne vrste asistencije koji pružaju podršku kada je najteže i podrazumevaju konsultacije sa lekarima 24 časa, psihološko savetovanje, organizaciju prevoza do bolnice i povratka kući, kao i dostavu hrane ili lekova.

U nastavku možete pročitati više informacija o svakom paketu.  Prijavite se za osiguranje  Broj polise
  Reprezentativni primer:

  PokrićaUgovorena osigurana suma (EUR)Premija godišnja (EUR)Premija mesečna (EUR)
  Invaliditet usled nezgode*40.00073,326,48
  Isplata:
  - procenta od ugovorene osigurane sume ako je usled nezgode nastupio delimični invaliditet osiguranika u skladu sa Tabelom invaliditeta osiguravača
  - ugovorene osigurane sume ako je usled nezgode nastupio 100% invaliditet u skladu sa Tabelom invaliditeta osiguravača.
  Smrt usled nezgode40.00046,684,12
  Isplata ugovorene osigurane sume ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika.
  Smrt usled saobraćajne nezgode40.00023,322,06
  Isplata ugovorene osigurane sume ako je usled saobraćajne nezgode nastupila smrt osiguranika.
  Potpuni invaliditet usled nezgode40.00023,322,06
  Isplata ugovorene osigurane sume za slučaj potpunog invaliditeta usled nezgode prema Tabeli potpunog invaliditeta osiguravača.
  Prelom kostiju usled nezgode2.00030,002,65
  Isplata ugovorene osigurane sume, odnosno procennta od ugovorene osigurane sume za slučaj preloma kostiju u skladu sa Tabelom preloma kostiju osiguravača.
  Privremena sprečenost za rad usled nezgode1534,953,09
  Isplata dnevne naknade ako je osiguranik usled nezgode bio privremeno nesposoban za rad, odnosno za vršenje svog redovnog zanimanja
  Bolnički dani usled nezgode 1513,201,17
  Isplata ugovorene fiksne naknade za boravak u bolnici usled nezgode i epidemije/pandemije (npr. COVID 19, svinjski grip, grip A i dr.)
  - Plaća se i boravak u privremenoj bolnici (npr. sajam, arena).
  - Obezbeđena usluga asistencije u prvoj godini (psihološko savetovanje, teledoktor, dostava hrane i lekova i sl.).
  Bolnički dan usled bolesti**1541,853,70
  Isplata ugovorene fiksne naknade za boravak u bolnici zbog bolesti li porođaja i epidemije/pandemije (npr. COVID 19, svinjski grip, grip A i dr.).
  - Plaća se i boravak u privremenoj bolnici (npr. sajam, arena).
  - Obezbeđena usluga asistencije u prvoj godini (psihološko savetovanje, teledoktor, dostava hrane i lekova i sl.).
  Hirurške intervencije usled nezgode5.00083,347,36
  Isplata ugovorene osigurane sume, odnosno procenta od ugovorene osigurane sume za slučaj hirurške intervencije usled nezgode, a u skladu sa Tabelom hirurških intervencija osiguravača.
  Hirurške intervencije usled bolesti***5.000118,3410,45
  Isplata ugovorene osigurane sume, odnosno procenta od ugovorene osigurane sume za slučaj hirurške intervencije usled bolesti, a u skladu sa Tabelom hirurških intervencija osiguravača.
  Teža bolest****5.00021,401,80
  Isplata ugovorene osigurane sume u slučaju nastupanja jedne od 10 težih bolesti (kancer, moždani udar, srčani udar, by pass operacija koronarnih arterija, otkazivanje bubrega, transplantacija vitalnog organa, paraliza, slepilo,, bakterijski meningitis, operacija aorte).
  Klauzula za dopunsko osiguranje za slučaj potpunog i stalnog invaliditeta (Premija osnovnog osiguranja- 50 EUR mesečno)1,150,10
  U slučaju potpunog i stalnog invaliditeta osiguravač preuzima obavezu daljeg plaćanja premije i zadržava obavezu isplate osigurane sume po isteku ugovora.

  Pristupna starost i pol utiče na cenu osiguranja za težu bolest i klauzulu za dopunsko osiguranje za slučaj potpunog i stalnog invaliditeta. Primer je dat za lice od 40 godina muškog pola.

  *OS može biti maksimalno 200% od OS za Smrt usled nezgode
  **OS može biti maksimalno 100% od OS za Bolničke dane usled nezgode
  ***OS može biti maksimalno 100% od OS za Hirurške intervencije usled nezgode 
  **** max do OS za osn. osiguranje

  Uslovljenost dopunskih pokrića:

  1. Ukoliko se ugovara invaliditet obavezno je ugovaranje smrti usled nezgode
  2. Uz bolničke dane usled bolesti obavezno je ugovaranje bolničkih dana usled nezgode
  3. Uz hirurške intervencije usled bolesti obavezno je ugovaranje hirurških intervencija usled nezgode