Budućnost edukacije srednjoškolaca o osiguranju počinje u DDOR osiguranju

Amfiteatar DDOR osiguranja bio je, u četvrtak 2. decembra, mesto okupljanja predstavnika 6 srednjih ekonomskih škola koje u svom nastavnom programu imaju obrazovni smer – Službenik u bankarstvu i osiguranju. Primarna ideja skupa bila je prezentacija mogućnosti aktivnog uključivanja DDOR osiguranja, kao lidera na tržištu osiguranja, u edukaciju budućih generacija naših kolega. Direktorima i profesorima škola predstavljeno je DDOR osiguranje, poslovni rezultati i uspesi, dosadašnje saradnja sa visoko-obrazovnim institucijama kao i infrastruktura i aktivnosti internog razvoja kadrova. Ispred Izvršnog odbora, prisutnima se obratila Tatjana Rakočević, a događaju su prisustvovali i regionalni direktori i direktori filijala iz gradova u kojima rade srednje škole sa pomenutim usmerenjem.

Tatjana Rakočević, član IO DDOR osiguranja tom prilikom je istakla:

 „DDOR je višedecenijski lider na tržištu osiguranja i kao takav ima i odgovornost da brine o razvoju čitavog društva, a naročito o mladim generacijama stručnjaka i budućnosti tržšta osiguranja. Upravo zbog toga DDOR je još pre 25 godina pokrenuo i sopstvenu školu osiguranja koja je iznedrila 3 generacije stručnjaka iz oblasti osiguranja-različitih profila. Uz odličnu dosadašnju saradnju sa univerzitetima i fakultetima, želja nam je da mlade aktivno uključimo u našu industiju već kada su u srednjim školama i zbog toga je današnji događaj prvi korak na našem zajedničkom putu.“

Prvo u nizu planiranih radnih okupljanja ove vrste dovelo je do zaključka da je potrebno periodično organizovati ovakve skupove sa ciljem kontinuiranog unapređenja rada sa mladima i promocije osiguranja u srednjim školama. Očigledno neophodna podrška srednjoškolskom sistemu dovela bi do adekvatne pripreme srednjoškolaca za usmerenja u daljem obrazovanju ili lakšem odabiru zaposlenja nakon završenog školovanja u oblasti osiguranja.

Predstavnici svih srednjih škola pohvalili su ovu inicijativu DDOR osiguranja i izrazili veliko zadovoljstvo što postoji obostrani interes za dodatnom praktičnom edukacijom srednjoškolaca, a od posebnog značaja je što je DDOR  prvi među osiguravajućim kućama inicirao ovakav vid saradnje. U sledećim koracima planirana je realizaciju dogovorenih događaja: gostujućih predavanja, online i uživo radionice, kao i stručne prakse za vreme školske godine i u toku leta.

Na kraju formalnog dela skupa Dejan Botić, direktor Direkcije za ljudske resurse goste je obavestio da je kompanija DDOR osiguranje spremna da stavi na raspolaganje svoje višedecenijsko znanje i iskustvo, ali i resurse i infrastrukturu, kako bi se mladim generacijama na što bolji način približila delatnost osiguranja.