ISO standardi

ISO standardi - DDOR„DDOR Novi Sad“ a.d.o. je dobijanjem (2006. god.) i obnovom sertifikata sistema upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2008 kao i sertifikata ISO/IEC 27001: 2013 za sistem upravljanja bezbednošću informacija (od 2016. God.), potvrdio svoju usmerenost na efikasnost sistema upravljanja kvalitetom u ispunjavanju zahteva naših osiguranika, ali i da svoje usluge pružamo po jasno definisanim procedurama, u skladu sa standardima najzahtevnijih tržišta.

Oba setifikata dobili smo od eminentne svetske kuće za sertifikaciju „TÜV NORD“.

Sertifikat ISO 10002:2007 koji se odnosi na sistem postupanja sa prigovorima i predstavlja menadžment kvalitetom u smislu zadovoljstva korisnika usluga, naša kompanija je dobila 2015. godine. Pored toga, sistem je proširen i na neke aspekte bezbednosti na radu i zaštite okoline, što je kompaniju kvalifikovalo da bude prvo osiguravajuće društvo u Srbiji koje dobilo žig “Zaštićen potrošač”.

Sva tri sistema predstavljaju celinu sa gledišta upravljanja poslovnim procesima u kompaniji “DDOR Novi Sad” a.d.o. i sastavni su deo Integrisanog Menadžment sistema (IMS).

Poslovanje u skladu sa zahtevima međunarodnih normi, potvrđuje naše trajno opredjeljenje da se trudimo da maksimalno razumemo i ispunimo zahteve kupaca naših proizvoda i usluga, da poboljšavamo njihov kvalitet, da su nam jednako važni i zadovoljstvo naših poslovnih partnera i zaposlenih, kao i da smo usmereni ka jačanju pozicije na nacionalnom tržištu.

Zaštitom informacione imovine kompanije, štitimo i osetljive podatke o klijentima i poslovnim partnerima. Cilj je održanje kontinuiteta načina poslovanja koje je u najboljem interesu i naše kompanije i naših klijenata.