DDOR – domaćin konferencije“Politika, mehanizmi i praksa podrške razvoju agroindustrije“

DDOR NOVI SAD ovih dana bio je domaćin konferencije “Politika, mehanizmi i praksa podrške razvoju agroindustrije“. Ovo je bila prva u nizu konferencija u okviru poljoprivrednog foruma: „Podrška razvoju konkurentnosti agrara i prehrambene industrije“, koju je pokrenula Konfindustrija Srbija sa svojim partnerima i članicama asocijacije. Uz našu Kompaniju podršku celoj inicijativi pružili su i UniCredit Banka, i AS FID.

Direktor Maurizio Valla na konferenciji “Politika, mehanizmi i praksa podrške razvoju agroindustrije“

Ključna tema skupa bila je finasiranje srpskog agrara iz najavljenih evropskih fondova za razvoj. Iz uvodnih reči učesnika kao i panelista moglo se čuti da su za dobijanje sredstava iz ovih fondova potrebne razvijene strategije, a neophodno je podizanje svesti kao i edukacija potencijalnih korisnika u dostizanju održivog poslovanja.

Učesnici konferencije su koristeći najbolje primere iz italijanske i evropske prakse, predstavili modele za opšte poboljšanje agrara i agroindustrijskog sektora u Srbiji.