DDOR I YUTA GARANTUJU TURISTIMA SIGURNOST PUTOVANJA

Danas, 17.2.2016, u Beograd je održana press konferencija na kojoj je javnosti predstavljena značajna novina u domenu saradnje osiguravajućih kuća i turističkih agencija. DDOR NOVI SAD i Nacionalna asocijacija turističkih agencija – YUTA partneri su u ovom projektu, sa osnovnim ciljem da zaštite potrošače i podignu nivo usluga.

DDOR, YUTA, press konferencija

DDOR, YUTA, press konferencija


Prvi put YUTA ima mogućnost da izdaje garancije putovanja za agencije koje žele da se uključe u sistem zaštite putnika u organizovanom turističkom prometu, izjavio je Aleksandra Seničić direktor ove asocijacije.

YUTA GARANCIJA PUTOVANJA 2016 je pre svega namenjena putnicima koji svoje poverenje poklone agencijama koje su uključene u ovaj jedinstveni sistem, u cilju povratka poverenja putnika u turističke agencije. Sve agencije koje imaju YUTA GARANCIJU PUTOVANJA osim polisa osiguranja koje ispunjavaju Zakonsku obavezu mogu da računaju i na posebnu vrstu asistencije svojim putnicima.

„Ono što kompaniju DDOR Novi Sad i Nacionalnu asocijaciju turističkih agencija YUTA svakako u startu povezuje, je duga tradicija na domicilnom tržištu – skoro punih 7 decenija rada. DDOR je pouzdan partner sektoru turizma, obezbeđujući svojim polisama putničkog zdravstvenog i međunarodnog putnog osiguranja – sigurnija putovanja klijentima turističkih agencija.

Sistem YUTA garancija putovanja uklapa se u ovaj smer obezbeđivanja sigurnosti klijentima. Znači da prvi put putnici iz Srbije imaju pravi mehanizam zaštite i nekoga ko im garantuje da će tu pomoć i da dobiju.“ – izjavio je dr Maurizio Valla, pomoćnik generalnog direktora za prodaju i marketing kompanije „DDOR Novi Sad“.