DDOR na Zlatiboru predstavlja inovacije osiguranja u poljoprivredi

DDOR osiguranje nastavlja da opravdava poziciju ključne institucije pružanja podrške u obezbeđivanju poljoprivredne proizvodnje, kao i svih činilaca kompletnog agro lanca proizvodnje, prerade, skladištenja i distribucije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda tako da će i ove godine predstaviti ponudu osiguranja na tradicionalnom 57. Savetovanju agronoma i poljoprivrednika Srbije na Zlatiboru u organizaciji Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Uz ovaj događaj, kompanija će učestvovati i na 49. Simpozijumu poljoprivredna tehnika u organizaciji dugogodišnjeg partnera – Zadružnog saveza Vojvodine. Svi učesnici oba događaja imaće priliku da dobiju sve informacije o mogućnostima osiguranja kako useva i plodova, tako i životinja i poljoprivredne mehanizacije kao i da se upoznaju sa novim mogućnostima digitalne platforme DDOR TERRA namenjene bržoj i efikasnijoj prijavi, proceni i likvidaciji šteta na usevima i plodovima.

Da podsetimo, od kako je 2021. godine puštena u rad platforma DDOR TERRA, razvijena u saradnji sa Institutom BioSens iz Novog Sada, proces prijave štetnih događaja omogućen je svim osiguranicima DDOR-a sa njihove njive ili iz voćnjaka. Istovremeno, upotrebom najsavremenijih satelitskih snimaka obradivih površina moguće je sa većom preciznošću uraditi procenu nastalih oštećenja u slučaju nevremena, grada ili oluje. Detalji ovih procesa biće predstavljeni učesnicima Savetovanja agronoma i poljoprivrednika na posebnoj prezentaciji 1. februara u 12.30 časova.

Aplikacija DDOR TERRA je besplatna za sve osiguranike DDOR-a sa polisama koje pokrivaju njihove useve i plodove i dostupna za preuzimanje na Google Play prodavinici. Ova inicijativa potvrđuje društvenu odgovornost DDOR-a kao lidera u osiguranju svih članova agro-lanca uz činjenicu da je u poslednjih 5 godina ovo društvo isplatilo štete u ukupnom iznosu od više od 3,9 milijarde dinara.

Kompanija DDOR osiguranje osnivač je i član AgTech SuperKlastera nastalog na inicijativu Privredne komore Srbije u okviru programa Srbija Inovira. Deo je ove inicijative prepoznajući značaj digitalizacije u agrobiznisu i kako bi prenelo decenijama sticano iskustvo u osiguranju kao i najbolju praksu matične kompanije Unipol grupe.