“DDOR NOVI SAD” a.d.o. učesnik poslovnog foruma „Beogradski investicioni dani“

“DDOR NOVI SAD” uz 300 kompanija iz 20 zemalja sveta – učesnik poslovnog foruma „Beogradski investicioni dani“

Beograd, 21-22. septembar 2015.

Cilj ovog skupa bilo je prikazivanje investicionih potencijala Beograda i Srbije.

Poslovni forum „Beogradski investicioni dani“

Poslovni forum „Beogradski investicioni dani“

Forum, koji predstavlja unikatnu platformu koja spaja atraktivne projekte i investitore na prostoru Srbije i jugoistoka Evrope, otvorio je premijer Aleksandar Vučić, a prisutnima su se obratili i ministar privrede Srbije Željko Sertić, šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Ferhajen, šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport, gradonačelnik Beograda Siniša Mali.

U okviru foruma, razgovarano je o direktnim stranim investicijama i to kroz grinfild, braunfild i učešće u privatizaciji, zatim o investicijama u infrastrukturu, javno-privatnom partnerstvu, investicijama u razvoj malih i srednjih preduzeća. Predstavljeni su i projekti iz oblasti energetike, ekologije, obnovljivih izvora energije.

Neki od održanih panela bili su – “Srbija i novi talas investicija”, “Investicioni potencijali Grada Beograda”, “Završna faza privatizacije u Srbiji”, “Investicioni potencijali lokalnih samouprava” – u okviru koje je svoje izlaganje imao i Generalni direktor „DDOR-a Novi Sad“ dr Giorgio Marchegiani.

Jedan od važnih zaključaka sa foruma je, da je za privredni rast, Srbiji potrebno mnogo više stranih investicija. Od brzine kojom će se realizovati potencijelne investicije zavisi i brzina privrednog rasta. U 2014. godini Srbija je imala 1,2 miliajde evra direktnih stranih investicija, što se posle računice za prvih sedam meseci tekuće godine, čini kao nedostižan cilj. Naime, u prvih sedam meseci 2015. Srbija je imala oko 700 miliona evra dirketnih stranih investicija.

Upravo će od ovog foruma zavisiti i to, da li će se taj saldo do kraja ove godine kada bi trebalo da budu sklopljeni konkretni poslovni sporazumi, promeniti.

Sređivanje javnih finansija kao i usvajanje reformskih zakona, kao ozbiljan korak ka popravljanju poslovnog ambijenta prepoznaju i strani investitori, učesnici investicionog foruma u Beogradu.

Investicioni forum “Beogradski investicioni dani” zajednički su organizovali Skupština Beograda, Privredna komora Beograda i CEDEF.