DDOR NOVI SAD UVEO DVODOMNI SISTEM UPRAVLJANJA

HORIZONTALNI

„DDOR Novi Sad“ a.d.o.  je nakon sednice Skupštine akcionara, održane u ponedeljak 20. juna 2016. godine, promenio svoj sistem upravljanja u dvodomni, i time uskladio poslovanje, organizaciju, obaveze i  organe upravljanja sa odredbama Zakona o osiguranju koji je usvojen decembra 2015. godina.

Imenovan je Izvršni odbor, koji je sada na čelu Kompanije, a koji čine: Giorgio Marchegiani predsednik, Tatjana Rakočević, Maurizio Valla, Vidan Marković  i Ivan Grujić. Uz Izvršni odbor, organe upravljanja čini i Nadzorni odbor, na čijem je čelu Prof. Veroljub Dugalić.

Ovakav način upravljanja i organizacije, postavlja osnove za budući rast kompanije, prateći trogodišnji plan poslovanja, koji je usvojen u skladu sa poslovnim smernicama „Gruppo Assicurativo Unipol“.

Osiguravajuće društvo DDOR, stabilno i sigurno unapređuje svoj položaj na tržištu osiguranja u Srbiji, kao član italijanske UNIPOL GRUPE, jedne od vodećih osiguravajućih grupacija u Evropskoj uniji, sa više od 16 miliona klijenata i ukupnom premijom iz direktnog osiguranja od oko 17,5 milijardi evra u 2015. godini.