DDOR osiguranje, donacijom od 11 miliona dinara, prati hrabre u borbi protiv COVID-19


Uplaćena sredstva na namenske račune RFZO, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i grada Novog Sada

DDOR osiguranje doniralo je ukupno 11.000.000 dinara pomoći republičkim i pokrajinskim institucijama, kao i Gradu Novom Sadu, za podršku u borbi protiv COVID-19. Sredstva su uplaćena na namenske račune Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Pokrajinskog sekretarijata za zdravlje, ali i gradu Novom Sadu, na namenski račun Uprave za komunalne delatnosti, otvorenom sa ciljem finansiranja sprečavanja širenja epiremije COVID-19 i ublažavanje njenih posledica. Na ovaj način DDOR osiguranje je pored brige za svoje zaspolene i klijente, podižući nivo preventivnih mera u svom poslovanju, dalo svoj doprinos zdravstvenom sistemu Republike i Pokrajne, ali i gradskim institucijama koje se bore protiv epidemije.

„Borba protiv virusa COVID-19, u kojoj se našao čitav svet, primarno se oslanja na odgovorno ponašanja svakog pojedinca, ali i institucije. Iako je neophodno da međusobno budemo fizički odvojeni, potrebno je da složno delujemo kako bi se što pre prevazišla trenutna situacija. Kao kompanija i kao neodvojiv deo svakodnevnog života građana i privrede, uz sve mere zaštite i preventive, nastavili smo da pružamo naše usluge, prilagođavajući poslovanje novim uslovima, bez ikakvog ili sa minimalnim kontaktima između naših zaposlenih i klijenata. Na taj način trudimo se  da svoje zaposlene, njihove porodice, kao i sve naše klijente nastavimo da štitimo. Kao odgovorna kompanija, pored svih mera koje svakodnevno pratimo i sprovodimo, želeći da pružimo podršku zdravstvenim i drugim hrabrim radnicima, koji se svakodnevno bore protiv epidemije COVID-19, opredelili smo iznos od ukupno 11.000.000 dinara za pomoć Republici, Pokrajini i gradu Novom Sadu“, izjavio je Giorgio Marchegiani, predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja.

Slogan koji je DDOR osiguranje uvelo uz podršku Olimpijskom komitetu Srbije je „Prati hrabre – za sve nove pobede“, a sada je dobio potpuno novu primenu u ovoj kompaniji: „Globalna pandemija uticala je na odlaganje Olimpijskih igara u Tokiju za 2021. godinu, ali nije mogla da utiče na našu podršku Olimpijskom timu Srbije, kao i svim sportistima koji su uzor odgovornosti, humanosti i brige o drugima. Jer hrabrima danas više nego ikada treba podrška. Dok pomeraju sopstvene granice, dok se bore za živote svih nas kada je najteže. DDOR osiguranje uvek #pratihrabre. Stoga smo deo naših sredstava planiranih za promociju našeg partnerstva sa Olimpijskim komitetom Srbije, usmerili na pomoć zdravstvenim radnicima i javnim službama koje su ovih dana uzori hrabrosti.“

DDOR osiguranje, kao društveno odgovorna kompanija, brine o svom okruženju i ulaže značajna sredstva u humanitarne aktivnosti kako u lokalnim sredinama, tako i na nivou Pokrajine i Republike. Briga o svom okruženju i ulaganjima u projekte društvene odgovornosti, nagrađena je priznanjem „Planeta biznis“ za 2019. godinu, u kategoriji finansijskih institucija.