DDOR Osiguranje plovnih objekata – VAŠA SIGURNA PLOVIDBA

Možete mirno da plovite i još mirnije da spavate – o Vašem plovilu brine DDOR osiguranje!

 

Bilo da ste ponosni vlasnik malog čamca ili velike jahte, svaka Vam plovidba sigurno predstavlja neizmeran užitak. No vode kojima plovite ponekad se uzburkaju.
Iako bure i nevere ne možemo da sprečimo, kako to naš narod kaže, moguće je da ih predvidimo i na vreme se zaštitimo.

Kako Kasko osiguranje može da Vam pomogne

Bez obzira da li je u pitanju brod ili običan čamac, sa kasko polisom plovilo i oprema u njemu zaštićeni su  24 sata. Bez obzira da li je oštećenje nastalo u tok plovidbe ili dok je plovilo ukotvljeno, da li je uzrok krivica vlasnika ili neko drugi – DDOR osiguranje nadoknadiće štetu. 

Jedinstveni smo po tome što ćemo osiguraniku, do visine osigurane vrednosti, nadoknaditi iznose koje on plati ili je dužan da plati po osnovu odgovornosti od štete koju je pričinio sudarom ili udarom drugog čamca, broda ili objekta, njihovoj opremi, teretu, posadi, kao i drugim licima, uključujući i sluačjeve kada dođe do telesnih povreda ili smrti.


Primer je uvek najbolja ilustracija:

Za kasko polisu zaključenu na godinu dana, sa bruto premijom od 88.200,00 RSD, DDOR OSIGURANJE isplatilo je klijentu štetu (uzrokovanu nasukanjem) u vrednosti od 372.858,00rsd

 

Šta je važno da znate u vezi obaveznog osiguranja plovila

Sva plovila koja poseduju pogon od 15kW ili jači, u skladu sa zakonom, moraju da budu registrovana i da imaju obavezno Osiguranje odgovornosti vlasnika čamca za štete pričinjene trećim licima. Pod ovim se podrazumeva šteta pričinjena trećim licima upotrebom plovila u smislu gubitka života, povrede ili narušavanja zdravlja. Ovo osiguranje važi za plovidbu unutrašnjim vodama Republike Srbije, uz mogućnost proširenja pokrića i na teritorijane vode drugih evropskih država. Najniža suma osiguranja po jednom štetnom događaju, na koju mora biti zaključeno osiguranje, propisana je Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Premija osiguranja se određuje u zavisnosti od snage motora i namene čamca (sport i rekreacija, privredna delatnost).

U paketu sa obaveznim osiguranjem, možete dodatno ( dobrovoljno osiguranje)  osigurate odgovornost za materijalne štete koje eventualno vi pričinite trećim licima, u smislu uništenja ili oštećenja stvari.

Najniža suma ovog osiguranja na koju može biti zaključeno, po jednom štetnom događaju  iznosi 10.000 EUR a maksimalna 100.000 EUR.

 

O detaljima i uslovima naše ponude u ovom sektoru, informišite se besplatnim pozivom našeg Korisničkog centra broj 0800 303 301, posetite našu internet stranicu www.ddor.rs, ili lično u bilo kojem od prodajnih mesta „DDOR-a Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad.