DDOR osiguranje prisutno na Agro događajima na Zlatiboru

Predstavljanje ponude namenjene poljoprivrednicima i platforme DDOR TERRA

Tradicionalno prepoznato kao ključna institucija podrške u obezbeđivanju poljoprivredne proizvodnje, DDOR osiguranje, predstaviće se na tradicionalnom 56. Savetovanju agronoma i poljoprivrednika Srbije na Zlatiboru, u organizaciji Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Uz ovaj događaj, kompanija će učestvovati i na 48. Simpozijumu poljoprivredna tehnika, u organizaciji dugogodišnjeg partnera – Zadružnog saveza Vojvodine. U toku četiri intenzivna dana, na dva značajna događaja na Zlatiboru nemenjena učesnicima agro lanca, DDOR osiguranje će predstaviti svoje usluge i posebno pripremljena osiguravajuća pokrića za poljoprivredne proizvođače, prerađivače i distributere. Ovo će biti prilika i za sve zainteresovane da se neposredno upoznaju sa radom posebne platforme i mobilne aplikacije DDOR TERRA za prijavu štete direktno sa njive ili voćnjaka.

Da podsetimo, iskorak i liderstvo u osiguranju poljoprivrede, DDOR je pokazao u toku proleća prethodne godine predstavljanjem jedinstvene mobilne aplikacije DDOR TERRA razvijene u saradnji sa Institutom BioSens. Ova platforma poljoprivrednim proizvođačima obezbeđuje prijavu šteta odmah po neželjenom događaju i to sa njihove njive ili iz voćnjaka. Na ovaj način, uz digitalizaciju, postupak isplate šteta je brži, jednostavniji i efikasniji, a proizvođači mogu brže da nastave sa radom. Aplikacija je besplatna za sve osiguranike DDOR-a sa polisama koje pokrivaju njihove useve i plodove i dostupna za preuzimanje na Google Play prodavnici. Ova inicijativa potvrđuje društvenu odgovornost DDOR-a kao lidera u osiguranju svih članova agro-lanca uz činjenicu da je u poslednjih 5 godina ovo društvo isplatilo štete u ukupnom iznosu od više od 3,2 milijarde dinara.