DDOR osiguranje STIPENDIRA SIGURAN KORAK U KARIJERI !

I ove godine u saradnji sa Fondom za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetika Univerziteta u Novom Sadu, kompanija DDOR osiguranje doniraće 5 stipendija najboljim studentima Univerziteta u Novom Sadu.

Cilj Fonda je da sistematski i organizovano podstiče razvoj darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika na svim obrazovnim poljima. Sredstva za rad Fonda obezbeđuju donatori, među kojima su individualni dobročinitelji, fakulteti novosadskog Univerziteta i preduzeća i institucije među kojima se od samog osnivanja Fonda 1992. godine, nalazi i kompanija DDOR osiguranje.

Svake godine, Fond raspisuje Konkurs za dodelu stipendija i u zavisnosti od raspoloživih sredstava utvrđuje se broj stipendija koje će biti dodeljene najboljim studentima. Od svog osnivanja, a zaključno sa školskom 2019/20 godinom, Fond je uz pomoć donatora i partnera dodelio ukupno 1295 stipendija najboljim studentima, a za ovogodišnji konkurs obezbeđeno je 73 nove stipendije koje na mesečnom nivou iznose 17.000,00 dinara.

Namenjene stipendije dodeljuju se kandidatima iz različitih obrazovno-naučnih i obrazovno-umetničkih profila. Kompanija DDOR osiguranje je za ovu godinu obezbedila 5 stipendija za obrazovno-naučne profile koji se nalaze u grupi II, i to:

– Fakultet tehničkih nauka

* Master akademske studije Građevinarstvo (1 stipendija)
* Master akademske studije Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo (1 stipendija)
* Master akademske studije Saobraćaj i transport (1 stipendija)

–  Ekonomski fakultet

* Master akademske studije Poslovni informacioni sistemi (1 stipendija)

– Prirodno-matematički fakultet

* Master akademske studije Primenjena matematika (1 stipendija)

Kandidati moraju ispunjavati sledeće uslove:

1. Da nisu stariji od 28 godina
2. Da su imali status studenata Univerziteta u Novom Sadu neprekidno od upisa na osnove akademske studije
3. Da u toku iste školske godine nisu korisnici stipendija iz budžetskih sredstava Republike Srbije navedenih u tekstu Konkursa
4. Za studente osnovnih akademskih studija i integrisanih studija – da su u toku studija imali prosečnu ocenu najmanje 8.50 iz svih položenih ispita
5. Za studente master studija master akademskih studija – da su u toku studija imali prosečnu ocenu najmanje 8.50 iz svih položenih ispita na master akademskih studijama kao i da su na prethodnom stepenu studija imali prosečnu ocenu najmanje 8.50
6. Sa kandidatima može biti obavljen intervju koji se vrednuje u skladu sa Pravilnikom o radu Fonda.

Za više informacija o tekstu konkursa, uslovima i potrebnoj konkursnoj dokumentaciji, posetite sajt: http://www.uns.ac.rs/images/doc/daroviti/2020_konkurs.pdf

Kompanija DDOR osiguranje konstantnim ulaganjima u nauku i stalni razvoj obrazovanja, pokazuje da je siguran partner mladih, na putu sticanja novih znanja i razvoja karijere. Za sve potrebne informacije o stipendijama i konkursu, možete se obratiti i kolegama iz Direkcije za ljudske resurse koji su Vam dostupni putem mejla sr.oc.roddnull@ajicaturger

Rok za prijavu je 27.novembar 2020. Ne propustite ovu priliku ! Prijavite se u pravom trenutku!