DDOR-ova mobilna kancelarija

Osiguranje na Vašem pragu

DDOR-ova mobilna kancelarija, specijalno opremljeno kombi vozilo pod nazivom “Osiguranje na Vašem pragu” od 01. do 18. septembra posetiće stanovnike Srbobrana, a od 19. septembra do 19. oktobra poslovaće u Vrbasu.

Cilj ovog projekta je da građani saznaju više o zaštiti, koju osiguranje može da im pruži, kao i da im omogući da na licu mesta osiguraju sebe, svoju porodicu, imovinu ili vozilo.

Građanima će biti omogućeno da zaključe sve vrste osiguranja vozila, imovine, putnog, zdravstvenog i životnog osiguranja.

Posetite našu mobilnu kancelariju, od 01. do 18. septembra u Srbobranu, i od 19. septembra do 19. oktobra u Vrbasu.