DDOR stoji uz klijente pogođene obilnim padavinama u Srbiji

DDOR je danas saopštio da je pripremljen sveobuhvatan paket mera kojim bi umanjio opterećenje klijenata, nakon obilnih padavina koje su zadesile Srbiju u maju.

Frančesko Maši, predsednik Izvršnog odbora DDOR-a, rekao je: „Stanovništvo i naši klijenti nedavno su teško pogođeni ekstremnim vremenskim prilikama i zbog toga, naša posvećenost zajednicama kojima pružamo podršku je bitnija nego ikada. Dela govore više od reči, a DDOR stoji uz sve klijente čije su osigurane površine pogođene obilnim padavinama u Srbiji, pomažući im da prevaziđu izazove sa kojima se suočavaju.”

Zbog obilnih padavina, na određenom broju poljoprivrednih parcela, došlo je do dužeg zadržavanja vode, njive su prevlažene ili potopljene i dolazi do propadanja useva. Kao kompanija kojoj su klijenti prioritet, DDOR osiguranje omogućava osiguranicima koji imaju ovakav problem, da predaju zahtev za umanjenje osigurane površine, što će za rezultat imati umanjenje ugovorene premije za deo površine koji je (bio) pod vodom, kako bi se podržala zajednica i pružila trenutna pomoć ljudima i preduzećima pogođenim ekstremnim vremenskim prilikama.

S obzirom na to da ovakva vrsta štete ne spada u osiguravajuće pokriće polise osiguranja useva, na ovaj način, klijenti imaju mogućnost da im se umanji gubitak iz sredstava koja će im biti na raspolaganju zbog smanjenja premije osiguranja.

Potrebno je da klijenti kontaktiraju svog prodavca i njemu predaju zahtev u slobodnoj formi u kojoj će navesti broj polise, broj parcele i okvirnu površinu koja je oštećena. Nakon toga, procenitelj će izaći na teren i biće urađena korekcija polise, što će biti konstatovano aneksom polise koji je klijent potrebno da potpiše.

Na osnovu aneksa, klijent ima pravo na umanjenje visine premije po ugovorenoj polisi. Korigovanu polisu prema elementima definisanim u aneksu, klijent je potrebno da plati u dogovorenom roku.

Zahtev u slobodnoj formi moguće je predati do 28.07.2023.

Ova inicijativa naglašava društvenu odgovornost DDOR-a kao vodeće osiguravajuće kompanije u podršci poljoprivrednom sektoru.