Direct Debit kao najkomforniji način plaćanja premije osiguranja

U cilju pružanja što kvalitetnije usluge, komfornijeg i jednostavnijeg načina plaćanja, DDOR osiguranje je svojim klijentima omogućio besplatnu uslugu plaćanja premije osiguranja putem Direktnog zaduženja – Direct Debit. Direct Debit trenutno je najjednostavniji i među najsigurnijim načinom plaćanja ugovorene premije osiguranja, ali i jedan je od najčešćih metoda plaćanja na razvijenijim tržištima.

Direct Debit predstavlja model plaćanja premije osiguranja u kome klijent daje saglasnost DDOR osiguranju da, umesto njega, sa njegovog dinarskog računa, naplati ratu premije osiguranja po njenom dospeću. Usluga je omogućena korisnicima koji imaju tekući račun u bankama koje su u sistemu Direct debit/Platimatik.

Usluga Direct Debit najsličnija je trajnom nalogu, uz dodatnu prednost što klijent nije potrebno da odlazi u svoju banku, jer sve aktivnosti završava u DDOR poslovnici.

Ovaj način plaćanja premije osiguranja omogućen je klijentima i životnog i neživotnog osiguranja.

Najznačajni benefiti za klijenta su:

  • Značajna ušteda vremena – Nema čekanja u redu i popunjavanje naloga za uplatu.
  • Plaćanje premije bez provizije – Ušteda na ukupnim provizijama može biti značajna na godišnjem nivou.
  • Plaćanje se obavlja automatski, tako da nema kašnjenja ili propuštanja uplate i time se ne rizikuje prekid pokrića.
  • Mogućnost plaćanja premije životnog osiguranja bez otvorenog deviznog računa.

Sve što je potrebno da klijent uradi jeste da podnese zahtev za Direct Debit u najbližoj poslovnici DDOR osiguranja. Prva rata premije osiguranja plaća se, uobičajeno, odmah prilikom zaključenja osiguranja, dok se svaka naredna rata koja dospeva u tekućem mesecu naplaćuje putem Direct Debita uvek 15, bez obzira na valutu plaćanja. Ono što je takođe izuzetno bitno, uslugu Direct Debit klijent može otkazati u svakom trenutku, u bilo kojoj poslovnici DDOR osiguranja, bez ikakvih dodatnih troškova.

Dodatne informacije u vezi sa uslugom plaćanja premije osiguranja putem Direct Debita klijenti mogu dobiti u svakoj poslovnici DDOR osiguranja.