Dobrobit za sve: ESG standardi kao globalna misija poslovne zajednice

Nikada nije bilo važnije nego sada da se čitava poslovna zajednica okrene prema ESG standardima. Ovi standardi nisu samo „pravila igre“, već ključ za održivo poslovanje i prosperitet budućnosti. Integracija ekoloških, društvenih i upravljačkih faktora u poslovnu strategiju više nije opcija, već neophodnost i oni koji to prepoznaju i usvoje zasigurno će postati lideri na tržišnoj utakmici, doprinoseći istovremeno boljoj budućnosti za ceo svet.

Upravo ove teze bile su fokus konferencije „Održivo poslovanje i zeleno finansiranje“ koja je održana u Privrednoj komori Srbije, između ostalog i panela „Zeleno finansiranje – programi finansiranja i edukacija klijenata“ na kom je govorio i direktor Direkcije za održivi razvoj u DDOR osiguranju Leo Pandžić, koji je istakao da DDOR, održivo poslovanje gleda kroz prizmu integrisanja ESG okvira u proces evolucije kompanije, a u skladu sa strategijom svoje matične kompanije, Unipol grupe.

„Nema sumnje u opredeljenost Unipol-a i DDOR-a da ispune svoju ulogu u ostvarivanju ambicioznih ESG ciljeva koji se ogledaju u strateškom planu, Politici održivosti, Klimatskoj strategiji, članstvu u Net Zero Asset Owner Alliance, UN Globalnom dogovoru, i ostalim doprinosima ciljevima održivog razvoja Agende UN 2030. Naravno, moramo biti pragmatični i učiniti da zelena tranzicija bude održiva i sa ekonomske tačke gledišta“, istakao je Pandžić.

Kada je reč o edukaciji klijenata, Pandžić ističe da bi konstantno trebalo raditi na podizanju svesti o zelenoj agendi jer njihovi najmanji postupci mogu doprineti postizanju ciljeva.

„Klimatske promene su važne jer predstavljaju rizik koji ima ogroman uticaj na ekstremne vremenske prilike i prirodne katastrofe, kao što je bilo očigledno tokom letnjih vremenskih nepogoda koje su zahvatile Srbiju i izazvale pustoš u nekim delovima zemlje. Kao osiguravači, uvek smo štitili naše korisnike od ovakvih rizika i usmeravamo ih ka prevenciji i ublažavanju istih“, kaže Leo Pandžić i dodaje da  80% globalnih investitora kaže da je način na koji kompanija upravlja ESG rizicima važan faktor u donošenju odluke o investiranju, kao i da bi 76% potrošača prekinulo vezu sa kompanijama koje se loše odnose prema okruženju, zaposlenima ili zajednici u kojoj posluju.

Ako pažljivo analiziramo akronim ESG – u slučaju kompanije DDOR, ona već podržava svoje ‘zelene i održive’ klijente, uzimajući u osiguranje rizike vezane za njihovu osnovnu delatnost i sa druge strane, prilagođavajući naše postojeće proizvode i stvarajući nove proizvode kao što je kasko osiguranje za “zelena“ vozila. U kontekstu socijalne komponente u ponudi osiguranja za klijente, DDOR pruža jednak društveni značaj svim zainteresovanim stranama. DDOR je i zaposlenima pružio širok spektar pogodnosti na raspolaganju za korišćenje, od kojih su neki fleksibilno radno vreme za roditelje sa decom do sedam godina, sistematski lekarski pregledi kao i platformu za blagostanje i mentalno zdravlje, proporcionalno učešće sa zaposlenima u dobrovoljnom penzijskom osiguranju i mnogo drugog. Dok u delu Governance, DDOR je u trogodišnjem strateškom planu Grupacije postavio veoma ambiciozne ESG ciljeve, koji su podjednako važni kao i finansijski.

U celini, primena ESG standarda nije samo moralna odgovornost, već i ključna poslovna strategija. Kompanije koje uspešno integrišu ove standarde u svoje poslovanje, otvaraju vrata dugoročnom uspehu i daju doprinos društvenoj i ekološkoj održivosti. ESG tematika je neosporno izuzetno važna, a možda najbolje opisuje rečenica profesora Karela van Hulea sa Gete univerziteta u Frankfurtu – „Zemlja može savršeno opstati bez ljudskih bića, ali hajde da se pobrinemo da se to ne dogodi”, zaključio je Pandžić.