ESG transformacija poslovanja: Izazovi, prilike i ključ za uspeh

Implementacija ESG principa u poslovanje (environmental, social, governance component) postala je svakako imperativ za uspeh. Kako bi ovaj proces bio efikasan, neophodno je blagovremeno ESG izveštavanje o uticaju koji poslovanje ima na životnu sredinu (environmental), društveno okruženje (social) i načinu na koji kompanija upravlja organizacijom (governance).

Upravo na ove važne teme, bilo je reči na konferenciji „ESG u poslovanju i finansijama: izazovi i prilike u Srbiji“ u organizaciji Confindustria Srbija, održanoj u Privrednoj komori Srbije. Ovaj događaj bio je prilika da se sa profesionalcima i liderima u oblasti održivosti, ESG menadžmenta, društvene odgovornosti, energetike, zaštite životne sredine, nabavke, operacija, finansija i upravljanja podacima, diskutuje na teme svih izazova koje ESG donosi u poslovanju. Odmah na početku konferencije, prisutnima su se obratili generalna sekretarka Udruženja finansijskih institucija Privredne komore Srbije Katarina Ocokoljić, predsednik Confindustria Srbija Patrizio Dei Tos, Partner u Deloitte sektoru za savetovanje u oblasti rizika Damir Vukotić I ambasador Italije u Srbiji, NJ.E. Luka Gori.

 

 

Kako industrija osiguranja ima jednu od ključnih uloga u privredi i integraciji ESG okvira u poslovne strategije i korporativnu kulturu, DDOR osiguranje kao deo velikog evropskog finansijskog sistema, Unipol Grupe ambiciozno je postavila ESG ciljeve u Strateškom planu 2022-2024, Politici održivosti, Klimatskoj strategiji, ostalim doprinosima ciljevima održivog razvoja Agende UN 2030. Kako ističe direktor Direkcije za održivi razvoj u DDOR osiguranju Leo Pandžić, koji je govorio na konferenciji, moramo biti pragmatični i učiniti da zelena tranzicija bude održiva i sa ekonomske tačke gledišta.


„Zelena agenda“ je veoma aktuelna tema u svetu. Ljudima bi trebalo objasniti da čak i najmanje radnje koje preduzimaju mogu doprineti postizanju ciljeva. Svako treba da preuzme odgovornost, a sektor osiguranja će imati bitnu ulogu u tome. DDOR usvaja standarde svoje matične kompanije i ima priliku da primeni poslednje ‘state-of-the-art’ tehnologije i know-how u podršci očuvanja životne sredine i omogućavanju dobrobiti svih uključenih strana. Unipol Grupa trenutno nudi više od 60 proizvoda u neživotnom i životnom osiguranju, koji su povezani sa najmanje jednom od tri ESG komponente. Dok god je primenjivo, DDOR će to znanje integrisati na srpsko tržište osiguranja, na istovetan način kao matično društvo. Plovimo neistraženim vodama, neizvesnost neće uskoro nestati, ali imamo nepokolebljivo poverenje u našu sposobnost da prevaziđemo sve izazove“, rekao je Pandžić.

Proteklih godina, oblasti poput ekologije, društvene odgovornosti i upravljanja (ESG) brzo su se razvijale, pod uticajem rastućeg globalnog pritiska da se reše ključna pitanja kao što su klimatske promene, društvena nejednakost i korporativno upravljanje. Regulatorna tela širom sveta sve više su pooštravala svoj nadzor i postavljala strože ESG standarde, posebno nakon Pariskog sporazuma. Ovaj trend se dodatno pojačava činjenicom da finansijske institucije sve više integrišu ESG kriterijume u svoje investicione odluke, procese upravljanja rizikom i ponudu proizvoda. Ova promena ima lančani efekat na kompanije, motivišući ih da usvoje ESG standarde ne samo kao obavezu usaglašavanja, već i kao strateški alat za smanjenje rizika, angažovanje investitora, unapređenje operativne efikasnosti i dugoročnu održivost.

Poznato je da je Unipol je lider u promenama u Italiji implementirajući ESG standarde u poslovne procese kao što su ublažavanje ESG rizika, investicije, procena rizika i brige o nekretninama, dok istovremeno proaktivno, kroz različite projekte, pozitivno utiče na ublažavanje efekata klimatskih promena. Po ugledu na matičnu grupu i kompanija DDOR daje snažan doprinos ovoj oblasti, pa je tako I nagrađena priznanjem Franko Delneri koju joj je dodelila Confindustria Srbija.

U svetlu sve većeg fokusa na održivost, poslovne organizacije se suočavaju s pritiskom da integrišu ESG ciljeve u svoje poslovne strategije. I to nije samo trend, već neophodnost. Kompanija DDOR svesna je da je to ključni put ka stvaranju vrednosti za zaposlene i širu zajednicu. Kroz integraciju pet ciljeva održivog razvoja UN-ove Agende 2030, DDOR nastoji da doprinese zaštiti životne sredine, očuvanju prirodnih resursa i unapređenju društva.