Frančesko Maši novi predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja

Frančesko Maši (Francesco Masci) imenovan je za novog predsednika Izvršnog odbora DDOR osiguranja na sednici Nadzornog odbora održanoj 3.2.2022. godine.

Unipol grupa predana je kontinuiranom razvoju i postizanju vrhunskih rezultata već godinama i takvu strategiju prenosi kroz značajnu podršku svom međunarodnom poslovanju na tržištu Srbije i pruža pun doprinos napretku DDOR osiguranja, jednog od ključnih igrača na domaćem tržištu.

“Kao deo Unipol-a, jednog od evropskih lidera u neživotnom osiguranju, velika mi je čast što preuzimam rukovodeću poziciju u tako bitnoj kompaniji na domaćem tržištu osiguranja i zahvalan sam na poverenju Grupe. Unapred se radujem radu sa svim izuzetno iskusnim, posvećenim i cenjenim ljudima u DDOR-u koji su imali veoma značajne uloge u dosadašnjem uspehu kompanije. U DDOR-u vidim priliku da napravimo doprinos u svemu što radimo i želju da razmišljamo drugačije kako bismo ojačali našu vodeću konkurentnu poziciju i našu ključnu ulogu u zajednici. Snažna strast, nepokolebljiva posvećenost i istrajan rad biće u korenu onoga za šta sam potpuno uveren da će biti uzbudljivo putovanje“, rekao je Frančesko Maši, novoimenovani predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja.

U svojoj karijeri, gospodin Maši je stekao značajno iskustvo u finansijskom sektoru, fokusirajući se na investiciono bankarstvo, spajanja i akvizicije, kao i tržišta akcijskog kapitala, pokrivajući glavne transakcije finansijskih usluga u Italiji. Posebno je bio uključen u više spajanja i akvizicija domaćih – italijanskih i međunarodnih kompanija i radio je na nizu dokapitalizacija za vodeće italijanske banke i osiguravajuća društva. Unipol grupi se priključio 2016. godine, gde je bio na pozicijama sa sve većim odgovornostima koje su obuhvatale poslove od strukturiranja, analize i sprovođenja rešenja za upravljanje kapitalom i dugovima, do upravljanja svim transakcijama spajanja i akvizicija Unipol Grupe u sektorima osiguranja i bankarstva kao i drugim delatnostima. Imenovan je za člana Nadzornog odbora DDOR-a u januaru 2021. godine. Frančesko Maši nasleđuje prethodnog predsednika Đorđa Markeđanija (Giorgio Marchegiani).

 

**************************************************************************************************************************************************************************************

Francesco Masci becomes new Chairman of the Executive Board of DDOR osiguranje

 

Francesco Masci has been appointed as new Chairman of the Executive Board of DDOR osiguranje as of February 3, 2022.

Determination towards successful development and outstanding business results of Unipol Group has maintained over the years, and it also reaches out to its international operations in Serbia with the strong support to one of the key players in the region.

“Being part of one of the European leaders in non-life insurance such as Unipol, I am deeply honoured to take over the leadership of such an important company in the region and in the domestic insurance market, and I’m grateful for the trust of the Group. I look forward to partnering with all the incredibly knowledgeable, dedicated and respected people at DDOR who have played such an important role in the success of the company so far. At DDOR I see the opportunity to make the difference in all we do and to think differently, in order to strengthen our leading competitive positioning and our critical role for the community. A strong passion, an unwavering commitment and hard work will be at the root of what I am totally convinced will be an exciting journey,” stated Francesco Masci, newly appointed CEO of DDOR osiguranje.

During his career, Mr. Masci gained a significant expertise in the financial sector, focusing on Investment Banking, M&A and Equity Capital Markets, covering major financial services transactions in Italy. In particular, he has been involved in a number of domestic and cross-border M&A deals and he has worked on a series of capital increases for leading Italian banks and insurance companies. He joined Unipol Group in 2016, taking on positions of increasing responsibility, from structuring, analysis and execution of capital and debt management solutions, to handling all the Unipol Group M&A transactions related to the insurance business, the banking business and the diversified companies. He was appointed as member of the DDOR insurance’s Supervisory Board in January 2021. Francesco Masci succeeds former Chairman Giorgio Marchegiani.