Generalni direktor DDOR osiguranja novi predsednik Komore italijansko-srpskih privrednika

Sa zadovoljstvom sa javnošću delimo informaciju da je Komora italijansko-srpskih privrednika izabrala novog predsednika: Dr Đorđa Markeđanija, Generalnog direktora osiguravajuće kuće „DDOR Novi Sad“ a.d.o.  

Generalni direktor kompanije "DDOR Novi Sad", dr Đorđo Markeđani

Generalni direktor kompanije “DDOR Novi Sad”, dr Đorđo Markeđani


Ovu odluku usvojio je Upravni odbor Komore italijansko-srpskih privrednika.  

Dr Markeđani će zameniti aktuelnog predsednika gospodina Klaudija Ćezarija, doskorašnjeg predsednika Upravnog odbora UniCredit Bank Serbia, koji preuzima novu poslovnu funkciju u UniCredit Group, a koji je ovim povodom izjavio:

“Veoma  sam zadovoljan što je predhodnih godina Komora italijansko-srpskih privrednika  uspela da obezbedi solidnu i kontinuiranu podršku preduzećima i ojačala poziciju Italije kao najvećeg stranog partnera u Srbiji. Takođe, hteo bih da iskoristim ovu priliku i poželim sve najbolje novom predsedniku u nastavku puta izvanredne poslovne saradnje između italijanskih i srpskih kompanija.”

Preuzimajući novu funkciju, Dr Đorđo Markeđani zahvalivši se dodao je:

“Počastvovan sam poverenjem  koje mi je dato  imenovanjem na ovu  poziciju. U isto vreme svestan sam da preuzimam značajan zadatak, jer se u narednim mesecima očekuje porast saradnje između srpskih i italijanskih preduzeća. Da bi se to ostvarilo, KISP treba da pruži značajnu podršku u pokretanju  i implementaciji novih inicijativa za kompanije članice i okupupljanju novih članova. Naš zajednički cilj je napredak naših članova kao i saradnje italijanskih i srpskih kompanija i institucija.

Komora italijansko-srpskih privrednika pripada svetskoj mreži od ukupno 79 italijanske Privredne komore u inostranstvu (Assocamerestero), prisutne u ukupno 54 zemalja sa 140 kancelarija i preko 18,000 članica, od kojih su uvek oko 88% lokalna preduzeća i institucije. Zahvaljujući tradicionalno snažnim poslovnim vezama između dve države, u Srbiji je taj odnos uglavnom uravnotežen.

Komora italijansko-srpskih privrednika koja trenutno broji 250 članova, osnovana je 2002. godine i razvila je saradnju sa velikim brojem italijanskih i srpskih institucija, asocijacija i sa brojnim kompanijama, u cilju promovisanja ekonomske razmene i kooperacije između Srbije i Italije.

Praktično, Komora pruža široku paletu usluga – od organizacije i promocije sajmova, organizacije poslovnih misija privrednika i investitora, B2B susreta,  istraživanja tržišta i potražnje poslovnih  partnera, do asistencije u dijalogu sa lokalnim institucijama i Agencijama, kao i u procesima privatizacije i M&A.