IEDC takmičenje: Iskustvo vredno prvog mesta

DDOR osiguranje je po prvi put uzelo učešće u prestižnom IEDC takmičenju u rešavanju poslovnog slučaja, koje je održano u Beogradu 21. i 22. septembra, u organizaciji Bledske škole menadžmenta. U izuzetno jakoj i kvalitetnoj konkurenciji sačinjenoj od timova koji su već imali iskustva na ovom takmičenju, DDOR tim pokazao se kao ravnopravan protivnik.

Šestočlani DDOR tim bio je sastavljen od komplementarnih predstavnika iz različitih organizacionih jedinica koji su od trenutka priprema pa do finalne prezentacije gotovog rešanja, funkcionisali kao jedan, a tim su činili:

  • Bojana Bulatović – Direkcija za neživotna osiguranja
  • Nebojša Pavić – Centralni prodajni tim
  • Vanja Kamarit – Direkcija za upravljanje štetama
  • Tijana Kljajić – Direkcija za strateško planiranje, menadžment kontrolu i izveštavanje
  • Kristina Žagar – Direkcija za pravne poslove
  • Tina Šimun – Direkcija za ljudske resurse

Izuzetan timski duh, pozitivna radna atmosfera, fokusiranost na najbolje rešenje i istrajnost u pružanju ličnog maksimuma u sklopu tima, karakteristike su ekipe DDOR-a koja je na ovom takmičenju ostvarila zapažene rezultate. Iako pobeda ovog puta, nije bila u rukama DDOR tima, spoznaje, uvidi, kao i prisustvo na prezentovanju rešenja drugih timova, dragoceno su iskustvo dobijeno na ovom takmičenju, koje je primenjivo kako u poslovnom tako i privatnom životu.