Izazovi i otpornost: Sektor osiguranja u svetlu makroekonomskih i geopolitičkih trendova

Višestruki makroekonomski i geopolitički trendovi — inflacija, rast kamatnih stopa na nivoe koji nisu viđeni u prethodne 4 decenije, poremećaji u lancima snabdevanja, trgovinske tenzije, geopolitičke tenzije usled rata u Evropi i na Bliskom Istoku — sve su to događaji koji i dalje stvaraju široku neizvesnost za  industriju posebno, i za pojedince specifično. Kao rezultat toga, osiguravači moraju da se pripreme za širok spektar vrlo neizvesnih ishoda.

Koji su ključni trendovi koji će oblikovati osiguravajuću industriju u predstojećem periodu bio je glavno pitanje, pored drugih specifičnih izazova industrije i tržišta, na panelu “Sektor osiguranja: Jačanje otpornosti u izazovnom okruženju” na konferenciji “Trendovi u finansijskom i osiguravajućem sektoru 2024”, koju je organizovala Bloomberg Adria.

Na panelu su govorili predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja Frančesko Maši, predsednik Izvršnog odbora Generali osiguranja Srbija, Dragan Filipović kao i predsednik Izvršnog odbora UNIQA neživotnog osiguranja Nikola Đukić. Panelom je moderirala glavna producentkinja za ekonomiju u Bloomberg Adrii Jelisaveta Lazarević.

Tom prilikom predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja Frančesko Maši rekao je da mu je veliko zadovoljstvo što je imao priliku da ponudi uvid u veoma interesantne teme, koje obuhvataju, između ostalog, integraciju AI tehnologija u operacije osiguravajuće industrije i značajnu ulogu insurtech-a na tržištu, inflaciju, sajber bezbednost i ESG.

„Realnost je da nema gotovih rešenja i da plovimo neistraženim vodama; osim rizika od klimatskih promena, trenutno nema sigurnosti i predstoji nam mnogo posla koji treba obaviti kako bismo iskoristili prilike i suočili se sa svim izazovima pred nama. Kao osiguravači, stvaramo najbolje moguće uslove da ostanemo profitabilni i pripremamo se da iskoristimo puni potencijal novih tehnologija. Što se toga tiče, razvoj bližih veza između javnog i privatnog sektora ostaje katalizator budućeg ekonomskog rasta gde osiguravajuća industrija može odigrati ključnu ulogu“, rekao je Maši.

Finansijski posrednici svedoče promenama, a među njima se i osiguravajuće kuće nalaze u ambijentu uvećanih globalnih i lokalnih rizika, što nameće potrebu za prilagođavanjem i pronalaženjem adekvatnih proizvoda i usluga, kao i fokus na sprečavanje nastanka rizika umesto na njegovu sanaciju.

Konferenciju je svečano otvorila guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, a uvodnu analizu finansijskog sektora u Adria regionu predstavio je Andrej Knez, glavni analitičar Bloomberg Adrie.