Izvršene prve uplate razlike u premiji osiguranja od autoodgovornosti klijentima DDOR-a

DDOR osiguranje je 30. avgusta počelo sa refundacijom novca uplatama sredstava osiguranicima nakon što je 26. avgusta vraćena tarifa za osiguranje od autoodgovornosti na nivo pre povećanja od 8. avgusta 2022. godine. Kompanija će svim klijentima – fizičkim licima koji su ugovorili polise osiguranja od autoodgovornosti u periodu od 08.08. do 25.08.2022. godine uključujući i ovaj datum, refundirati razliku premije posredstvom Poštanske uputnice na kućnu adresu navedenu na polisi osiguranja od autoodgovornosti, dok će pravnim licima refundacija biti obavljena uplatom novčanih sredstava na račun kompanije ugovarača.

Sve stručne službe, ulažući dodatni napor, obezbedile su da proces refundacije osiguranicima DDOR-a, već́ započne i fizička lica mogu očekivati da će isplata otpočeti u narednih deset dana po završetku tehničkih preduslova isporuke uz potpuno pojednostavljen proces prijema novca.

U slučaju nemogućnosti prijema pošiljke u trenutku isporuke, sredstva će klijentima biti na raspolaganju narednog dana u bilo kojoj filijali Pošte u periodu od 30 dana od momenta pokušaja isporuke na adresu klijenta.  Osiguranici  koji usled promene adrese ili iz drugih objektivnih razloga nisu preuzeli novac poslat Poštanskom uputnicom do 15.10.2022. godine, mogu se obratiti pozivom Korisničkom centru na 0800 303 301, identifikovati se i dati tačnu adresu za isporuku na koju će im biti izvršena isplata sredstava.

DDOR osiguranje i na ovaj način, još jednom naglašava i još više učvršćuje svoju posvećenost u brizi o svojim klijentima, koji su svakako najznačajnija vrednost za kompaniju, nastojeći da na najbolji način izvrši svoje obaveze ka klijentima u najkraćem mogućem roku i na najjednostavniji način za njih.