Kada umetnost spoji Italiju i Srbiju – DDOR podržao izložbu tri srpske umetnice u Veneciji

Kompanija DDOR ponovo je pokazala svoju duboku posvećenost kulturi i umetnosti kroz podršku novootvorenoj kolektivnoj izložbi u Veneciji – „Identitet“ tri srpske umetnice Jelene Borovčanin, Ivane Bukovac i Marije Marković.

Kako bi istakla snažnu vezu između Srbije i Italije ali i svoj identitet, Jelena Borovčanin pripremila je koncept od sedam mapa, počevši od mape „Rimskog carstva” preko „Sirmijuma”, do karte „Putevi Marka Pola” i mape „Venecija”. Svaka od njih ima svoju posebnu priču i zajedno predstavljaju jednu celinu, istoriju povezivanja dve zemlje sa jasnom linijom identiteta koja je vidljiva i koja ima značaj, ali predstavlja i svoje korene i vezu sa Italijom.

Nakon dugog perioda istraživanja folklora i narodne nošnje, Ivana Bukovac pomera svoje interesovanje ka analizi komplikovanog odnosa, koji vezuje identitet i memoriju, slikajući figure i lica u neprestanom istraživanju sebe i svog intimnog prostora, dok Marija Marković svoj umetnički fokus usmerava ka savremenoj umetnosti i skulpturi.

Umetnice vezuje zajedničko srpsko poreklo, dok su im kulturni i umetnički putevi različiti.

Izložbu i katalog je pripremio Saverio Simi de Burgis. Projekat se organizuje uz podršku Generalnog konzulata Republike Srbije u Trstu, Saveza Srba u Italiji, italijanskog kulturnog udruženje “Paulina Paulon” iz Vićence koje sarađuje sa venecijanskom umetničkom akademijom „Accademia di Belle arti di Venezia” i kompanije DDOR.

Izložba će trajati do 4. novembra u palati Pisani Ravedin.