Koja je minimalna osigurana suma koju moram ugovoriti za EPIDEMIK PROTEKT dopunsko osiguranje bolničkih dana, kako bih imao uslugu paketa asistencije?

➡️ Za aktivaciju paketa asistencije u okviru EPIDEMIK PROTEKT osiguranja minimalna ugovorena osigurana suma je 10 eur.

Kako biste poslali zahtev za ponudu #EpidemikProtekt  ili dobili detaljnije informacije posetite link / https://bit.ly/37EsHuF