Novi paketi individualnog osiguranja od nezgode

Aktivnim osluškivanjem potreba tržišta i konstantnim radom na unapređenju postojeće ponude na tržištu osiguranja, DDOR osiguranje je pripremilo nove pakete INDIVIDUALNOG OSIGURANJA OD NEZGODE kojima se obezbeđuje finansijska zaštita usled nepredviđenih događaja koji za posledicu mogu imati fatalan ishod, trajni invaliditet ili narušeno zdravlje koje zahteva lekarsku intervenciju.

Individualno osiguranje od nezgode moguće ugovoriti kao individualni set, porodični set ili max paket (osiguranje dece predškolskog i školskog uzrasta, kao i studenata). Dodatna vrednost ovih paketa ogleda se kroz mogućnost ugovaranja i dopunskih rizika i to: prelom kostiju i hirurške intervencije usled nezgode, uz prethodno ugovoren osnovni paket.

Vrlo pristupačna premija osiguranja u kombinaciji sa adekvatnim osiguravajućim pokrićem samo je jedan u nizu razloga da sebe i svoje najmilije još danas osigurate i time ih obezbedite 24 sata u danu tokom čitave godine.

Više informacije možete pročitati OVDE kao i podneti zahtev za ponudu.