Poslovnice

Poslovnice

Usluge kompanije “DDOR Novi Sad” dostupne su klijentima u čitavoj Srbiji, preko razgranate mreže raspoređene u okviru osam regiona. DDOR ima 23 filijale, 16 ekspozitura, 25 lokalnih kancelarija i 24 poslovna mesta.

U „DDOR Novi Sad“ porodici nalazi se oko 1.350 zaposlenih i veliki broj spoljnih saradnika.

Rezultati poslovanja

U 2013. godini bruto obračunata premija je iznosila 8,3 milijarde dinara, ili 72,3 miliona evra. Kasko osiguranje zastupljeno je sa ukupno 14,4 %, osiguranje od autoodgovornosti zauzima 23,7 % ukupne premije, a ostala neživotna osiguranja zauzimaju 54,7 % ukupne premije. Životna osiguranja učestvuju u ukupnoj premiji sa 7,2 %.

Rast je ostvaren u oblasti životnih osiguranja, kao i kod ostalih neživotnih osiguranja koja sada zauzimaju više od 50% ukupnog portfelja.

Detaljnu listu DDOR prodajnih mesta možete pronaći ovde.