ISO standardi

 

Kompanija DDOR osiguranje je u svoj integrisan sistem upravljanja uvrstila još dva značajna ISO sertifikata – ISO 14001 kojim se definišu standardi sistema upravljanja zaštitom životne sredine i ISO 45001 namenjen sistemu upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu.

Dva nova standarda su se nadovezala na četiri već postojeća, koja predstavljaju potvrdu snažne usmerenosti na efikasnost i efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom, kontinuiteta u ispunjavanju zahteva klijenata, kao i pružanje svojih usluga po jasno definisanim procedurama, uz obezbeđivanje visokog stepena informacione bezbednosti, u skladu sa najvišim standardima poslovanja i zahtevima tržišta.

Osim toga, sticanjem ovih sertifikata, DDOR osiguranje je potvrdilo da vodi računa o zdravlju i bezbednosti zaposlenih, kao i o zaštiti životne sredine. Dobijanje sertifikata je još jedan korak ka unapređenju posvećenosti u tim oblastima i pokazuje da su preduzete konkretne mere kako bi zaposleni radili u bezbednom okruženju, dok se istovremeno vodi računa o zaštiti životne sredine. Poslovanje u skladu sa sertifikatima ovog tipa ima značajan uticaj na zajednicu, promovišući održivost, zaštitu životne sredine, zdravlje i bezbednost. Takvo poslovanje ima ključnu ulogu u stvaranju boljeg i sigurnijeg okruženja za sve nas, te doprinose ostvarenju ciljeva održivog razvoja i blagostanja zajednice.

Do sada, kompanija DDOR, od 2006. godine kontinuirano obnavlja sertifikat sistema upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001, sertifikat ISO 27001 za sistem upravljanja bezbednošću informacija (od 2016. godine) i sertifikat ISO 22301 za sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja (od 2021. godine), kao i sertifikat ISO 10002, koji se odnosi na sistem postupanja sa prigovorima i predstavlja menadžment kvalitetom u smislu zadovoljstva korisnika usluga (dobijen 2015. godine), što je kompaniju kvalifikovalo za  prvo osiguravajuće društvo u Srbiji koje je dobilo žig “Zaštićen potrošač”. Svi sistemi predstavljaju celinu sa gledišta upravljanja poslovnim procesima u kompaniji “DDOR Novi Sad” a.d.o. i sastavni su deo Integrisanog Menadžment Sistema (IMS), sa sledećim ciljevima:

 • Maksimalno razumevanje zahteva korisnika naših proizvoda i usluga, konstantno unapređenje njihovog kvaliteta, podjednak značaj zadovoljstva klijenata, poslovnih partnera i zaposlenih, kao i usmerenje ka jačanju pozicije na nacionalnom tržištu.
 • Zaštita informacione imovine kompanije, štitimo i lične i poverljve poslovne podatke klijenata i poslovnih partnera.
 • Održanje kvaliteta i kontinuiteta načina poslovanja, u najboljem interesu kompanije, naših klijenata i saradnika.
 • Poslovanje u skladu sa principima zaštite i unapređivanja uslova životne sredine, kao i brige za bezbednost i zdravlje zaposlenih

Sa čvrstim uverenjem u kvalitet uspostavljenog Integrisanog Menadžment Sistema svojim klijentima i poslovnim partnerima kompanija DDOR garantuje:

 • Ponovljivost, sledljivost i efikasnost u pružanju usluga osiguranja.
 • Profesionalnost, tačnost i odgovornost u međusobnoj komunikaciji i rešavanju zahteva za uslugama.
 • Efikasan i efektivan proces prijema i rešavanja prigovora, bez diskiminacije.
 • Informacije i ostala informaciona imovina štite se na način koji je odgovara potencijalnom bezbednosnom riziku.
 • Interesi internih i eksternih korisnika, poslovnih partnera i ostalih zainteresovanih strana, uključujući i njihove podatke o ličnosti, su u fokusu zaštite u pogledu bezbednosti informacija.
 • Bezbednost i kontinuitet rada IT resursa i oporavak informacija i sistema u slučaju incidentnih i katastrofalnih događaja.
 • Odgovoran odnos prema zaštiti životne sredine i dobrobiti društva u celini, lokalne zajednice, poslovnih partnera i ostalih zainteresovanih strana.
 • Stalno preispitivanje i unapređivanje IMS, kako bismo obezbedili sprovođenje usvojenih Politika i postizanje zadatih ciljeva.