Unipol grupa

Unipol grupa

Unipol Grupa je drugorangirana osiguravajuća grupa na tržištu Italije i prva u sektoru neživotnih osiguranja, što je svrstava među deset najboljih u Evropi.

Na konsolidovanom nivou, na dan 31.12.2014. godine, Grupa je zabeležila direktne prihode od osiguranja u iznosu od  17,9 milijardi evra, od čega se 9 milijardi evra odnosi na neživotna osiguranja, dok se 8,9 milijardi evra odnosi na životna osiguranja.

Unipol Grupa primenjuje strategiju integrisane ponude koja se ogleda u sveobuhvatnom spektru osiguravajućih i finansijskih proizvoda, a naročito je aktivna u sektorima dopunskog socijalnog i zdravstvenog osiguranja.

Osnovnu delatnost prati i prisustvo u bankarskom sektoru i sektoru nekretnina, kao i diversifikovane aktivnosti, čime je poslovanje Grupe prošireno i obuhvata hotelsku i zdravstvenu industriju, kao i poljoprivredu.

Grupa ima preko 14.000 zaposlenih* u svojim poslovnim jedinicama u Bolonji, Milanu, Torinu i Firenci, kao i u lokalnim organizacijama i bankarskim filijalama širom zemlje. Uslužuje više od 16 miliona klijenata kroz svoju razgranatu mrežu zastupništava koja se sastoji od oko 3.800 agenata* i 7.300 sub-agenata, kao i oko 300 bankarskih ogranaka.

Poslovanje Unipol Grupe ima za cilj da obezbedi održivi dugoročni razvoj praćen adekvatnom profitabilnošću u korist svih zainteresovanih strana; akcionara, klijenata, zastupnika, zaposlenih, pružalaca usluga i zajednice.

Matično preduzeće, Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. je investiciono holding društvo za pružanje usluga, čije su obične i preferencijalne akcije listirane na italijanskoj berzi od 1990., odnosno od 1986. godine.

Pierluigi Stefanini je Predsednik kompanije Unipol Gruppo Finanziario, dok je Carlo Cimbri njen Glavni izvršni direktor i Generalni direktor.

U sektoru osiguravajućih usluga, Grupa posluje prvenstveno putem UnipolSai Assicurazioni S.p.A., društva listiranog na italijanskoj berzi,koje predstavlja vodeću italijansku kompaniju na polju neživotnih osiguranja, a naročito osiguranja od odgovornosti zbog upotrebe vozila.

Pored značajnog tradicionalnog kanala osiguranja koji predstavlja UnipolSai, Unipol Grupa aktivna je i u oblasti direktnog osiguranja motornih vozila putem Linear Assicurazioni, kao i u online ponudi i prodaji rešenja za životno osiguranje putem LinearLife i u oblasti zdravstvene zaštite putem UniSalute. Grupa je takođe prisutna u kanalu bankaosiguranja zahvaljujući sporazumu sa Unipol Banca-om i zajedničkim poduhvatima sa vodećim italijanskim bankama (Arca Assicurazioni i Arca Vita sarađuju sa pojedinim zadružnim bankama, naročito Banca Popolare dell’Emilia Romagna i Banca Popolare di Sondrio; Popolare Vita sa Banco Popolare Group; BIM Vita sa Banca Intermobiliare; Incontra Assicurazioni sa Unicredit Group).

Unipol je takođe treći po veličini osiguravač na srpskom tržištu putem svog zavisnog društva DDOR Novi Sad.

U sektoru bankarskih usluga, Grupa prvenstveno posluje putem Unipol Banca-e. Poslovanje je usmereno ka segmentu fizičkih lica i malih preduzeća, a ponuda obuhvata čitav niz bankarskih usluga i proizvoda.

U oblasti nekretnina, Unipol Grupa je trenutno jedan od vodećih igrača na italijanskom tržištu u smislu imovine kojom upravlja (gotovo 4,8 milijardi evra). Grupa poseduje objekte od velikog istorijskog, simboličkog i arhitekturalnog značaja, kao što su Torre Velasca i Torre Galfa u Milanu.

Na kraju, putem kompanije UnipolSai, Grupa predstavlja ključnog igrača u italijanskoj hotelijerskoj industriji, sa 20 objekata u nekim od najznačajnijih gradova i najpopularnijih turističkih destinacija u Italiji, kojima upravlja zavisno preduzeće Atahotels. U sektoru poljoprivrede, Grupa posluje putem Tenute del Cerro, vlasnika oko 4.300 hektara zemlje u centralnoj Italiji i istaknutog nacionalnog proizvođača visokokvalitetnih vina. Grupa je prisutna u sektoru zdravstva u vidu Villa Donatello klinike (u Firenci) i Onkološkog centra Firenca koji se nalazi u Villa Ragionieri. UnipolSai takođe poseduje pristanište Marina di Loano u Liguriji,koje može da primi više od 800 plovila dužine od 8 do 77 metara.

Većinski akcionar Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. je Finsoe S.p.A., holding kompanija koja trenutno poseduje 50,75% običnih akcija, i čiji kapital potiče od kompanija koje su deo zadružnog pokreta.

 

* ne računajući poslovni deo prodat Allianz S.p.A. 30.06.2014. godine