Unipol grupa

Unipol Grupa S.p.A. je vodeća osiguravajuća grupa u Italiji u neživotnom osiguranju, i među top deset u Evropi.

Njenim redovnim akcijama se trguje na italijanskoj berzi od 1990. godine, a takođe je uključena u FTSE MIB indeks. Njeni glavni akcionari su određene kompanije uključene u italijanski zadružni pokret. Grupa ima 11.946 zaposlenih i uslužuje oko 15,5 miliona potrošača kroz najveću mrežu zastupnika u Italiji.

Na konsolidovanom nivou, 31.12.2021, Grupa je imala prihod od direktnog osiguranja od 13,3 mlrd €, od čega se 7,9 mlrd € odnosi na neživotno, a 5,4 mlrd € na životno osiguranje.

Carlo Cimbri je predsednik Grupe.

Grupa primenjuje integrisanu strategiju radi pružanja najšireg niza proizvoda osiguranja i finansijskih proizvoda i usluga, i naročito je aktivna u oblasti dopunskog penzionog i zdravstvenog osiguranja; ona teži da pruži ljudima, porodicama i kompanijama veću bezbednost i sigurnost u budućnost, pomažući im oko njihove zaštite, štednje i kvaliteta života, i obezbeđujući održivi, dugoročni rast u korist svih zainteresovanih strana: akcionara, potrošača, zastupnika, zaposlenih, dobavljača i zajednica.

Sektor osiguranja

Grupa uglavnom posluje kroz UnipolSai Assicurazioni S.p.A. u oblasti usluga osiguranja; takođe je izlistana na berzi i predstavlja italijanskog lidera u neživotnom osiguranju, posebno u oblasti autoodgovornosti.

Ona posluje u direktnom osiguranju kroz Linear Assicurazioni, kao i u zdravstvenom osiguranju kroz specijalizovano osiguravajuće društvo UniSalute: obe ove kompanije su pod kontrolom UnipolSai, čiji obim poslovanja uključuje i uslužne kompanije posvećene asistenciji, popravci vozila i upravljanju „crnim kutijama“ za osiguranja motornih vozila i ostala osiguranja. Unipol Group takođe kontroliše kanal bankoosiguranja kroz kompaniju Arca Vita and Arca Assicurazioni, kojom upravlja podružnica UnipolSai (a koja distribuira polise života i neživota putem grupe Banca Popolare dell’Emilia Romagna – u kojoj Unipol Grupa i UnipolSai imaju udeo od 18,89%, Banca Popolare di Sondrio – u kojoj UnipolSai ima udeo od 9,01%, i drugih banaka), pored zajedničkih ulaganja uspostavljenih sa vodećim italijanskim bankarskim operaterima.

Grupa posluje i van Italije: UnipolSai posluje u Srbiji putem svoje podružnice DDOR osiguranja.

Sektori finansija i nekretnina

U finansijskom sektoru, Grupa posluje kroz UnipolRec, kompaniju specijalizovanu za upravljanje nenaplativim kreditima.

Ona je jedan od glavnih operatera u Italiji u sektoru nekretnina po vrednosti imovine: poseduje nekretnine od velikog istorijskog, simboličnog i arhitektonskog značaja, a razvila je i Urban Up projekat kako bi što više uvećala njihovu vrednost, sa ciljem preispitivanja i preuređenja svojih bitnih objekata.

Grupa je takođe bitan igrač u italijanskom hotelijerstvu sa brendom Gruppo UNA kroz podružnicu UnipolSai; ona ima interese i u poljoprivrednom sektoru kroz kompaniju Tenute del Cerro, i u sektoru lučkih objekata kroz kompaniju Marina di Loano.

Unipol takođe ima aktivnu ulogu u promociji inovacija i digitalne transformacije putem Leithà, kompanije Grupe fokusirane na uvećanje vrednosti ogromne količine podataka u posedu Grupe putem intenzivne upotrebe algoritama i inovativnih računarskih rešenja. Cilj je da se stekne i održi prednost u odnosu na konkurenciju i odgovori na tržište koje se konstantno menja.

Proizvodi i usluge mobilnosti

Grupa predsedava sektorom mobilnosti kroz niz kompanija specijalizovanih za proizvode i usluge, a to su:

UnipolService, kompanija posvećena popravci vozila osiguranih od strane UnipolSai.

UnipolGlass – zaštitni znak u vlasništvu UnipolGlass S.r.l., kompanije u kojima UnipolService S.p.A. ima udeo od 70%, a DIRA S.p.A., proizvođač stakala za automobile, ima udeo od 30%. Ona je specijalizovana za ugradnju, popravku i zamenu stakala za automobile, i uslužuje i potrošače Unipol Grupe, kao i one van grupe.

UnipolRental – kompanija koja se bavi dugoročnim lizingom automobila.

UnipolTech – centar tehnoloških i usluga telematike Grupe; cilj ove kompanije je da obezbedi konkurentnost u oblasti „Interneta stvari“.

UnipolAssistance – višeuslužna kompanija Unipol Grupe, specijalizovana za odgovaranje na zahteve za pomoć u svim kategorijama vozila, ljudi, domova i poslovnih aktivnosti.

Korporativni kanali

Poslednjih godina, Unipol Grupa je konsolidovala svest o svom brendu sa ekonomsko-finansijskom zajednicom kroz razvoj svog prisustva u novim medijima, a sa ciljem strateške integracije svih kanala korporativne komunikacije. Stoga, postepeno su izgrađeni korporativni profili na mrežama LinkedInTwitterYouTubeFacebook i Instagram, kao i blog Changes, radi povećanja vidljivosti brojnih projekata i inicijativa kojima se naglašava posvećenost Unipola širenju svojih korporativnih vrednosti i uvećanju vrednosti događaja vezanih za Grupu.