Unipol grupa

Unipol Grupa S.p.A. je vodeća osiguravajuća grupa u Italiji u neživotnom osiguranju, i među top deset u Evropi.

Njenim redovnim akcijama se trguje na italijanskoj berzi od 1990. godine, a takođe je uključena u FTSE MIB indeks. Njeni glavni akcionari su određene kompanije uključene u italijanski zadružni pokret. Grupa ima preko 12.000 zaposlenih i preko 16 miliona potrošača kroz najveću mrežu zastupnika u Italiji.

Na konsolidovanom nivou, 31.12.2023, Grupa je imala prihod od direktnog osiguranja od 15,1 mlrd €, od čega se 8,7 mlrd € odnosi na neživotno, a 6,4 mlrd € na životno osiguranje.

Carlo Cimbri je predsednik Grupe, dok je Matteo Laterza upravni direktor.

Grupa primenjuje integrisanu strategiju radi pružanja širokog portfelja proizvoda i usluga osiguranja. Aktivna u oblasti zdravstvenog i dopunskog penzionog osiguranja, ona pruža ljudima, porodicama i kompanijama veću bezbednost i sigurnost u budućnost, garantujući zaštitu i kvalitet života, i obezbeđujući održivi, dugoročni rast u korist svih zainteresovanih strana: akcionara, potrošača, zastupnika, zaposlenih, dobavljača i zajednice.

Sektor osiguranja

Kada su u pitanju usluge osiguranja, Grupa uglavnom posluje kroz kompaniju UnipolSai Assicurazioni S.p.A., koja je takođe je izlistana na berzi i predstavlja italijanskog lidera u neživotnom osiguranju, posebno u oblasti autoodgovornosti. Unipol je lider i u zdravstvenom osiguranju kroz specijalizovano društvo UniSalute, sa premijom od + 38,7% u 2023. u odnosu na 2022. godinu; ona je takođe aktivna u direktnom osiguranju vozila kroz kompaniju Linear Assicurazioni.

Izvan osiguranja – Ekosistemi mobilnosti, socijalne pomoći i imovine

Grupa je sveobuhvatni partner za celokupni životni ciklus oblasti Mobilnosti, posebno kroz UnipolRental, najveću kompaniju za dugoročno iznajmljivanje na tržištu sa potpuno italijanskim kapitalom, kao i kroz UnipolMove, glavnoj alternativi u oblasti elektronske naplate putarine, kreiranoj od strane UnipolTech, koja će doprineti razvoju linije proizvoda i usluga za onlajn plaćanje Grupe.

Grupa učvršćuje svoju poziciju u oblasti Socijalne pomoći kroz mrežu vlasničkih i povezanih zdravstvenih centara, koristeći povezanost sa uslugama osiguranja. Ona takođe nudi digitalne zdravstvene usluge, uključujući telemedicinu, kao i usluge nege, fizioterapije i socijalne pomoći u kući. Linija proizvoda i usluga uključuje novu fleksibilnu platformu sa pogodnostima, optimizovanu za MSP i velika preduzeća.

Grupa pruža usluge za domove i stambene zgrade u sektoru Imovine, posebno kroz mrežu saradnika kako bi zagarantovala kvalitet usluga, pozitivno iskustvo za korisnike i uštedu na osiguranim uslugama. Unipol takođe upravlja mrežom franšiznih administratora radi pružanja usluga administratorima i stanarima.

Bankoosiguranje

Unipol Grupa takođe kontroliše kanal Bankoosiguranja kroz kompanije Arca Vita i Arca Assicurazioni, kojom upravlja podružnica UnipolSai (a koja distribuira polise života i neživota putem grupe Banca Popolare dell’Emilia Romagna – u kojoj Unipol Grupa i UnipolSai imaju udeo od 19,85%, Banca Popolare di Sondrio – u kojoj UnipolSai ima udeo od 9,51%, i drugih banaka), pored zajedničkih ulaganja uspostavljenih sa vodećim italijanskim bankarskim operaterima.

Nekretnine i drugi sektori

Ona je jedan od glavnih operatera u Italiji u sektoru nekretnina po vrednosti imovine: poseduje nekretnine od velikog istorijskog, simboličnog i arhitektonskog značaja, a razvila je i Urban Up projekat kako bi što više uvećala njihovu vrednost, sa ciljem preispitivanja i preuređenja svojih bitnih objekata.

Grupa je takođe bitan igrač u italijanskom hotelijerstvu sa brendom Gruppo UNA kroz podružnicu UnipolSai; ona ima interese i u poljoprivrednom sektoru kroz kompaniju Tenute del Cerro, i u sektoru lučkih objekata kroz kompaniju Marina di Loano.

Leithà

Unipol takođe ima aktivnu ulogu u promociji inovacija i digitalne transformacije putem Leithà, kompanije fokusirane na uvećanje vrednosti ogromne količine podataka u posedu Grupe putem intenzivne upotrebe algoritama i inovativnih računarskih rešenja. Cilj je da se stekne i održi prednost u odnosu na konkurenciju i odgovori na tržište koje se konstantno menja.

Grupa posluje i van Italije: UnipolSai posluje u Srbiji kroz svoju podružnicu DDOR Novi Sad.

Korporativni kanali

Poslednjih godina, Unipol Grupa je konsolidovala svest o svom brendu sa ekonomsko-finansijskom zajednicom kroz razvoj svog prisustva u novim medijima, a sa ciljem strateške integracije svih kanala korporativne komunikacije. Stoga, postepeno su izgrađeni korporativni profili na mrežama LinkedInTwitterYouTubeFacebook i Instagram, kao i blog Changes, radi povećanja vidljivosti brojnih projekata i inicijativa kojima se naglašava posvećenost Unipola širenju svojih korporativnih vrednosti i uvećanju vrednosti događaja vezanih za Grupu.