Održana je “Prva velika konferencija o solarnoj energiji u Srbiji”

Prva velika konferencija o solarnoj energiji u Srbiji održana je 14. aprila u Beogradu, sa više od 30 vodećih stručnjaka iz oblasti energetike, predstavnika investitora, privrede i institucija iz zemlje i inostranstva. Konferenciju je otvorila potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.

Tom prilikom, razgovaralo se o jednoj od trenutno aktuelnih tema u Srbiji – kako novi set energetskih zakona može doprineti većem korišćenju solarne energije u Srbiji i podržati razvoj slobodnog tržišta električne energije.  Ispred kompanije DDOR osiguranje na panelu posvećenom upotrebi solarne energije u individualnim domaćinstvima govorio je direktor Direkcije za pozicioniranje brenda Marko Putnik i tom prilikom izjavio je:

DDOR osiguranje iskreno veruje u značaj proizvodnje zelene energije. Pored aktivnosti na projektima koji se tiču očuvanja okoline, kompanija aktivno učestvuje na tržištu kroz više nego partnerski odnos sa kompanijom Fintel, obogaćivanjem voznog parka sve većim brojem hibridnih vozila, ali i kroz sveobuhvatnu ponudu osiguranja instalacija i uređaja pomoću kojih se dolazi do zelene energije. Prelazak na proizvodnju zelene energije je ključan za očuvanje i unapređenje prirode i okruženja u kojem živimo i radimo.

Kada govorimo o osiguranju instalacije za proivodnju električne energije pomoću solarnih panela snage 3-5 kW, naše osiguranje obuhvata pokrića od požara, od loma i oštećenja, pa čak i od krađe ili od odgovornosti i mesečni izdatak za osiguranika bi bio okvirno na nivou od oko 600-700 dinara. Naravno, ovakva ponuda je već prilično interesantna, ali ona može biti još i niža ukoliko se ugovori značajnije učešće u šteti ili se ugovori u okviru posebnog paketa za osiguranje domaćinstva „Moja kućica“ i tada se cena snižava za čak 20%. Ponuda osiguranja pokriva panele, konvertore i bateriju kao osnovne delove instalacije. Takođe, prateći razvoj ove industrije, pripremamo i usluge koje će zaštiti vlasnike instalacija od prekida proizvodnje kojima će biti nadoknađeni troškovi neoplanirane kupovine električne energije. Bitno je napomenuti da se mora postaviti jasna linija između garancije za opremu i garancije za instalaciju i osiguravajućeg pokrića da ne bi došlo do zabune. Značaj osiguranja ovakvih instalacija za neka domaćinstva koja se oslanjaju isključivo na sopstvenu proizvodnju i zavise samo od ovakvog izvora energije uopšte nije upitna, a po mesečnoj ceni kvalitetnije LED sijalice i više nego povoljna.

Kada govorimo o sistematskom pristupu ovoj temi, sa pozicije osiguravajuće kuće kao što je DDOR, od izuzetnog značaja biće podrška državnog aparata kako bi se ovaj vid proizvodnje energije proširio na što više korisnika, ali i regulative koja će postaviti jasne kriterijume po pitanju kako vrste i nivoa kvaliteta opreme tako i kvalitetne instalacije opreme“.

Stručnjaci iz zemlje i inostranstva složni su u oceni da će nakon usvajanja Zakona o obnovljivim izvorima energije i paketa energetskih zakona, industrija upotrebe solarne energije u Srbiji u narednih pet do 10 godina doživeti procvat. Obnovljivi izvori energije, a posebno sektor upotrebe solarne energije može odigrati značajnu ulogu u otvaranju zelenih radnih mesta i razvoju srpske privrede nakon pandemije KOVID-19.