Osiguranje kao podrška za tranziciju ka održivom, integrisanom, povezanom i zelenom sistemu mobilnosti

Drugo izdanje manifestacije „Electric Vehicle Days“ koje se održava na Novosadskom sajmu otvoreno je u znaku pune podrške daljem razvoju ovog značajnog segmenta mobilnosti. Predstavnici republičkih, pokrajinskih i gradskih institucija i kompanija imali su priliku da u konstruktivnom dijalogu na panelima razmene mišljenja i usaglase stavove o potrebnim koracima kako bi se segment ovih vozila približio korisnicima. Zaključeno je da su subvencije i olakšice prilikom kupovine električnih automobila, kao i odgovarajuća infrastruktura za njihovo punjenje glavni preduslov popularizacije i povećanja broja ovakvih vozila na našim drumovima.

Učestvujući na panelu „Električna vozila kao konkurenti na tržištu – savremene komponente i savremena ekonomska pitanja“ koji je moderirala Vesna Lapčić i na kojem su učestvovali Milan Dobrijević, Državni sekretar, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Aleksandra Đurđević, predsednica Srpske asocijacije uvoznika automobila i automobilskih delova, Zoran Matović, ZF Srbija, Ivan Smiljković, Član Izvršnog odbora ProCredit banke. Dobar dan i dobro došli, Aleksandar Simurdić, Direktor Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine, Frančesko Maši, predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja, pojašnjavajući kako osiguravajuće kompanije gledaju na ovaj segment mobilnosti je rekao:

„Vrednost vozila je jedan od elemenata za određivanje vrednosti polise. Međutim, cena i tehnička isplativost polise zavisi od nekoliko faktora, među kojima su rizik nosioca polise, prosečna cena šteta (rezervni delovi i cena rada), učestalost zahteva i tako dalje. Investicije u infrastrukturu koje poboljšavaju bezbednost na putevima i mnoge tehnološke inovacije koje imaju za cilj poboljšanje bezbednosti automobila imaju ogroman pozitivan uticaj na frekvenciju šteta i značajno doprinose njenom smanjenju. Sa druge strane, prerano je donositi zaključke o tome, posebno na srpskom tržištu pošto su brojevi još uvek mali za analizu. Svakako, bolje informisani korisnici osiguranja bi mogli biti raspoloženi za razmatranje ponude dodatnih pokrića i usluga koje nisu obavezne. U Italiji, oko 19% svih korisnika osiguranja od autoodgovornosti električnih vozila takođe ima aktivnu polisu kasko osiguranja. Troškovi Kasko pokrića za električna vozila, u periodu 2018-2020, u proseku su veći za 24% od ostalih vrsta automobila što nas dovodi do zaključka da je potrebno još vremena za kvalitetnu i preciznu procenu rizika kada su u pitanju električna vozila,” i dodao: “Naša matična kuća Unipol je pre nekoliko meseci sa poznatim univerzitetom “Politecnico” iz Milana osnovala posebnog tela pod nazivom “Savet za urbanu mobilnost” čiji je glavni cilj da olakša saradnju između obrazovnih institucija, javnih institucija i privatnog sektora kako bi se osigurala nesmetana tranzicija ka održivom, integrisanom, povezanom i zelenom sistemu mobilnosti i ka onome što zovemo mobilnost kao usluga, gde će vlasništvo nad automobilima progresivno biti zamenjeno upotrebom automobila, sa sveobuhvatnim paketom usluge priložene uz njega. Električna vozila su i ovom prilikom bila u fokusu, kao jedna od pokretačkih snaga za pomeranje ka novom modelu mobilnosti koji nas u budućnosti očekuje i na ovim prostorima.”

DDOR osiguranje je i ove godine prepoznalo značaj učešća na ovom događaju koji je ponovo premašio očekivanja u pogledu izložbenog dela manifestacije, ali i u pogledu aktuelnosti tema na panelima namenjenih kako stručnoj, tako i široj javnosti. Kompanija će i u narednom periodu nastaviti svoje aktivnosti u vezi sa brigom o očuvanju sredine, ali i, koristeći iskustvo Unipol grupe, podizanju svesti o potrebi daljeg razvoja segmenta usluga mobilnosti korišćenjem električnih i hibridnih vozila.