Podelite sa nama dragocene momente sa odmora

DDOR pokreće Facebook letnju akciju!

Neka Vaše uspomene sa odmora postanu deo DDOR promo kampanje. Pošaljite nam originalnu fotografiju sa letovanja sa temom – Putničko zdravstveno osiguranje,a mi ćemo ih postaviti na našu Facebook stranicu.
Najoriginalnije i najinteresantnije fotografije, koje odaberemo, ući će u izbor od 10 za „naj fotku“ za našu sledeću kampanju za Putničko zdravstveno osiguranje, a vlasnici 5 najboljih fotografija dobijaju na poklon Putničko zdravstveno osiguranje.

Akcija počinje danas (01.08.) i traje do 15.09. 2012.

Vaše fotografije nam možete dostaviti na mail sr.oc.roddnull@retsambew do poslednjeg dana trajanja akcije.

Obavezno pročitajte pravila akcije

Prilikom slanja fotografija OBAVEZNO je poslati i izjavu (u vidu jedne rečenice) o saglasnosti da kompanija DDOR Novi Sad može slobodno da raspolaže sa Vašom fotografijom.

Primer: Ja, _______________________, saglasan/a sam da kompanija DDOR Novi Sad a.d.o. raspolaže sa mojom fotografijom.

Fotografije koje ne budu imale ovu saglasnost nećemo uzimati u obzir.

Fotografije neće biti objavljene ukoliko:

• su na bilo koji način uvredljive vizualno;

• sadrže lažne, netačne ili namerno zavaravajuće informacije;

• narušavaju nečije intelektualno vlasništvo;

• krše bilo koji važeći zakon ili regulativu Republike Srbije;

• na bilo koji način pominju ili prikazuju konkurentske kompanije, marke ili proizvode.

Kompanija DDOR Novi Sad zadržava pravo da raspolaže sa dostavljenim fotografijama i u slučaju da ne budu izabrane za buduću kampanju.