Podelite sa nama dragocene momente sa odmora

DDOR pokreće Facebook letnju akciju! Neka Vaše uspomene sa odmora postanu deo DDOR promo kampanje. Pošaljite nam originalnu fotografiju sa letovanja sa temom – Putničko zdravstveno osiguranje,a mi ćemo ih postaviti na našu Facebook stranicu. Najoriginalnije i najinteresantnije fotografije, koje odaberemo, ući će u izbor od 10 za „naj fotku“ za našu sledeću kampanju za Putničko zdravstveno osiguranje, a vlasnici 5 najboljih fotografija dobijaju na poklon Putničko zdravstveno osiguranje. Akcija počinje danas (01.08.) i traje do 15.09. 2012. Vaše fotografije nam možete dostaviti na mail webmaster@ddor.co.rs do poslednjeg dana trajanja akcije. Obavezno pročitajte pravila akcije Prilikom slanja fotografija OBAVEZNO je poslati i izjavu (u vidu jedne rečenice) o saglasnosti da kompanija DDOR Novi Sad može slobodno da raspolaže sa Vašom fotografijom. Primer: Ja, _______________________, saglasan/a sam da kompanija DDOR Novi Sad a.d.o. raspolaže sa mojom fotografijom. Fotografije koje ne budu imale ovu saglasnost nećemo uzimati u obzir. Fotografije neće biti objavljene ukoliko: • su na bilo koji način uvredljive vizualno; • sadrže lažne, netačne ili namerno zavaravajuće informacije; • narušavaju nečije intelektualno vlasništvo; • krše bilo koji važeći zakon ili regulativu Republike Srbije; • na bilo koji način pominju ili prikazuju konkurentske kompanije, marke ili proizvode. Kompanija DDOR Novi Sad zadržava pravo da raspolaže sa dostavljenim fotografijama i u slučaju da ne budu izabrane za buduću kampanju.